Zabrzański "drapacz chmur" do rewitalizacji. Ogłoszono przetarg na remont byłego hotelu Admiralspalast

hotel Admiralspalast

Redakcja

8 marca, 2023

Miasto Zabrze ogłosiło przetarg na kompleksowy remont budynku byłego hotelu Admiralspalast usytuowanego przy ul. Wolności 305. To kolejny krok w kierunku oddania tej wspaniałej perły architektury mieszkańcom.

Hotel AdmiralsPalast to przedwojenna wizytówka miasta, nazywana zabrzańskim drapaczem chmur – nawiązuje do amerykańskich wysokościowców, określanych jako szkoła chicagowska. Wybudowany w latach 1924 – 1928 jako budynek narożny w stylu modernistycznym z elementami sztuki art deco. Elewacje boczne zdobią płaskorzeźby ludzkich głów symbolizujące przedstawicieli ras pięciu kontynentów. Budynek wieńczy sporych rozmiarów kopuła. Pierwotnie na parterze mieściła się piwiarnia, następnie otwarto tu kawiarnię i restaurację z salą balową na 500 osób. Na dachu funkcjonował tzw. ogród amerykański z kręgiem tanecznym i miejscem dla 300 osób. Część hotelowa obejmowała 48 pokoi.

hotel Admiralspalast

Na remont AdmiralsPalastu Miasto Zabrze pozyskało środki w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W sumie dofinansowaniem zostało wówczas objętych prawie 5 tys. przedsięwzięć. Zsumowana kwota dofinansowania wszystkich inwestycji w ramach II naboru Programu, to ponad 23 mld zł. Każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć na kwoty od 5 mln do 65 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Biuro Architektoniczne „Konior Studio” kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Admiralspalast zlokalizowanego przy ul. Wolności 305 – wraz z uzyskaniem wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw opinii i decyzji – w tym: min. konserwatorskich oraz zezwalających na realizację inwestycji; pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją robót budowlanych, dostaw i usług a następnie uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zezwoleń na użytkowanie obiektu.

hotel Admiralspalast


hotel Admiralspalast

powiązane artykuły:

Admirals Palast
Lokalne 12 stycznia, 2022

Miasto Zabrze podpisało umowę, dzięki której stało się właścicielem byłego hotelu Admiralspalast.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.7µg/m3 PM2.5: 11.0µg/m3