Raport zespołu eksperckiego ws. Odry. Tylko z kanału gliwickiego wyłowiono 7,3 t śniętych ryb

Fdz0m KZWAAA0 I0 R 2

Redakcja

29 września, 2022

Zespół ekspercki przedstawił wstępne wyniki prac badawczych nad katastrofą na Odrze. W podsumowaniu znalazły się dotychczasowe dane oraz hipoteza przyczyny zatrucia, którą miały być złote algi.

Zgodnie z zarządzeniem Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska powołano zespół ekspercki badający przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze. W jego skład weszli m.in. naukowcy z Instytutu Ochrony Środowiska PAN. Podczas konferencji, która odbyła się 29 września w Warszawie przedstawiono wstępne założenia raportu eksperckiego. 

W raporcie znalazło się m.in. podsumowanie dotychczasowych działań służby, w tym wyławiania śniętych ryb. Łącznie wyłowiono ponad 249 ton ryb. W tym w Kanale Gliwickim zarówno w woj. śląskim jak i opolskim było ich 7,3 tony. Najwięcej było ich w woj. zachodniopomorskim, bo aż 169 ton.   Na terenie woj. dolnośląskiego było to 26,1 tony, a lubuskiego 46,42. 

Wytłumaczono, że na katastrofę złożyło się kilka czynników, m.in. wcześniejsza susza hydrologiczna, w czasie której w wielu rzekach stany wód były znacząco zbyt niskie, co spowodowało, że jakiekolwiek zanieczyszczenie będzie oddziaływało znacznie mocniej na ekosystem. Dodatkowo tak niski stan rzek sprzyjał podwyższaniu się temperatury wody, którą odnotowano  na przełomie lipca i sierpnia wyjątkowo wysoką w Odrze (do 27 stopni).

Dr. hab. Agnieszka Kolada z zespołu eksperckiego podkreśliła, że czynnik jaki był powodem katastrofy musiał wystąpić nagle. Badania toksykologiczne na obecność ołowiu,  kadmu, rtęci, arsenu, pestycydów, toksyn, skażeń promieniotwórczych i innych zakażeń prowadzone przez Inspekcję Weterynarii oraz Państwowy Instytucje Weterynarii PIB wykazały, że stężenia zanieczyszczeń nie odbiegają od poziomów charakterystycznych dla skażenia środowiska naturalnego w rzekach w Polsce. 

Eksperci jako główny powód katastrofy podali zakwit tzw. złotych alg, któremu sprzyjały warunki w Odrze tj. niski poziom wód, wysoka temperatura, wysoka zawartość chlorków i siarczanów. Badania wody (przesycenie tlenem, skokowy wzrost Ph, spadek stężania azotanów) i badania ryb (w szczególności uszkodzeń ich tkanek) pozwoliły ekspertom sformułować hipotezę o zawicie złotej algi w Odrze. Podczas konferencji nie zabrakło także pomysłów rozwiązań, przede wszystkim zakazu zrzutów do rzek w momentach krytycznych (niskiego stanu wody, czy wykrycia zakażenia) i ujednolicenie tego systemu, tak, aby wszystkie podmioty były o tym informowane. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.0µg/m3 PM2.5: 8.3µg/m3