XXX FORUM EKONOMICZNE „Europa w poszukiwaniu przywództwa”

Plenarna europa po pandemi 03 uai 2064x1376

Redakcja

3 września, 2021

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

 • Termin: 7-9 września 2021 r.
 • Miejsce: Hotel Gołębiewski, Karpacz

Założenia programowe:

Dzień 1
 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego
 • Wydarzenia kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 2
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 3
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Zakończenie Forum

Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych paneli będą następujące ścieżki programowe:

 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Eksportu
 • Forum Idei
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Regionów
 • Forum Energetyczne
 • Forum Ukraińskie
 • Makroekonomia
 • Media i Komunikacja
 • Nowa Gospodarka
 • Polityka Międzynarodowa
 • Wydarzenia Specjalne
 • Zrównoważony Rozwój

Nagrody Forum:

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

• Człowiek Roku
• Firma Roku
• Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Program kulturalny:

Rozpoczyna się po godz. 19:00 w obiektach Forum i obejmuje spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów

Program rekreacyjny:

Odbywa się w drugim i trzecim dniu Forum (prezentacja atrakcyjnych turystycznie i historycznie miejsc, atrakcje rekreacyjne regionu a także wyjątkowe atrakcje kulinarne).

Goście Forum:

Ponad 3000 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.7µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3