Odpocznij w Beskidach fot LOT

Redakcja

7 kwietnia, 2022

1 kwietnia br. wyłoniono wykonawcę, któremu powierzone zostanie zadanie wykonania i posadowienia w terenie 26 ławeczek beskidzkich oraz wykonanie i montaż 26 tabliczek informacyjnych z tekstem w języku polskim i słowackim.

W terminie wskazanym przez zamawiającego, którym jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy, wpłynęły trzy oferty. 

Jako że jedynym kryterium oceny ofert była cena, zamawiający zdecydował się na wybór oferty złożonej przez bielską Fundację Ludzie-Innowacje-Design.
Wybrana oferta opiewała na sumę 113.880,00 zł brutto, przy czym koszt wykonania i posadowienia w terenie jednej ławeczki zamknie się w kwocie 4.120,00 zł brutto, a koszty tabliczki informacyjnej w kwocie 260,00 zł brutto.
Mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach, którego częścią są ławeczki beskidzkie, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa.

Planowane lokalizacje ławeczek: Bielsko-Biała (1 x Dębowiec, 1 x Szyndzielnia), Szczyrk (3 x wejście na szlak, 1 x Hala Jaworzyna), Kozy (kamieniołom), Porąbka (wejście na szlak), Jaworze (wejście na szlak), Istebna (Złoty Groń), Wisła (1 x Mały Stożek, 1 x Soszów), Ustroń (Stożek), Żywiec (park), Węgierska Górka (2 x Żabnica), Łodygowice (wejście na szlak), Jordanów (wejście na szlak), Stryszawa (Targoszów), Zawoja (1 x Mosorny Groń, 1 x przełęcz Brona), Maków Podhalański (wejście na szlak), Słowacja (1 x Svedernik, 1 x Zakamenne, 1 x Zubrohlava, 1 x Mojš).

Źródło: UM Bielsko-Biała

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.8µg/m3 PM2.5: 1.4µg/m3