Wsiąść do pociągu... donikąd. Nietypowa kampania edukacyjna

41 728828

Redakcja

16 października, 2022

Uczniowie oraz nauczyciele cieszyńskich szkół mieli okazję uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Revolution train”, który ma na celu uświadomienie zwłaszcza młodym ludziom, że narkotyki to droga donikąd. Projekcje odbywają się w prawdziwym pociągu.

„Revolution train” to przedsięwzięcie, które wprowadza nową formę programu profilaktyki poprzez edukację opartą na doświadczaniu. Do takie pociągu "donikąd" wsiedli uczniowie i nauczyciele cieszyńskich szkół, którzy wraz z policjantami odbyli lekcję profilaktyczna na temat szkodliwości narkotyków. 

W pociągu znajdują się wagony o zaciemnionych szybach. Zamiast tradycyjnych przedziałów zwiedzający przechodzi przez pomieszczenia, które zaadaptowano na sale projekcyjne. Dzięki temu może uczestniczyć w życiu bohaterów. Historia nastolatków, która wyświetlana jest w pociągu, oparta jest na prawdziwych wydarzeniach i ukazuje tragedię, do jakiej doprowadził najpierw nikotynowy, a później narkotykowy nałóg.

Wszyscy mogli poznać historię młodych, uzależnionych ludzi i obserwować zachowanie osób z ich najbliższego otoczenia. Podczas projekcji uczniowie mogli podejmować decyzje co do kolejnych wydarzeń oraz przewidywać zachowanie bohaterów. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest przedstawiciel Fundacji Nové Česko Paweł Tuma.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.0µg/m3 PM2.5: 25.2µg/m3