Woda w powiecie kłobuckim niezdatna do spożycia

Tap 791172 1920

Redakcja

20 października, 2023

W próbkach wody z wodociągu publicznego Więcki odkryto przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli. Kłobucki sanepid wydał zakaz spożywania wody dla miejscowości z gminy Popów. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku po zapoznaniu się z wynikiem badań mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych do analiz laboratoryjnych z wodociągu publicznego w punkcie: studnia, Więcki, ul. Akacjowa, 42-110 Popów, zarządził natychmiastowe wprowadzenie zakazu spożywania wody i używania do celów higienicznych.

W pobranej próbce zostały stwierdzone przekroczenia mikrobiologiczne dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli. Zakaz dotyczy miejscowości z terenu Gminy Popów: Więcki, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Antonie, Annolesie, Płaczki, Lelity, Kule, Marianów.

Dodatkowo została pobrana próbka wody w punkcie „Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Wąsosz Górny, ul. Witosa 11, 42-110 Popów”, w której nie stwierdzono zanieczyszczenia. Ujęcie w Więckach zostało wyłączone z eksploatacji, a dostawy wody do mieszkańców są realizowane z innego ujęcia.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.8µg/m3