Wielki piec w Rudzie Śląskiej zostanie przebudowany

Wielkipiecrudaslaska

Redakcja

28 lutego 2024

Za blisko 100 mln złotych zostanie zrewitalizowany i przebudowany Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Powstanie tam Centrum Transformacji.

Inwestycja obejmie przebudowę i rozbudowę zespołu obiektów Wielkiego Pieca Huty „Pokój” wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu. Ponad 66 mln złotych będzie pochodzić z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a blisko 9,5 mln z budżetu państwa. Dofinansowanie pochodzić będzie z nowego rozdania środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Projekt został wyłoniony w konkursie już w 2019 roku. Przez ostatnie lata trwały starania miasta w celu pozyskania obiektu oraz dofinansowania. Wsparcia w tym drugim temacie udzielił marszałek województwa śląskiego, za sprawą którego udało się pozyskać finansowanie europejskie.

Wielki piec uruchomiono pod koniec lat 60-tych ubiegłego roku. Teraz po 60 latach ma zyskać całkowicie nowe znaczenie. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. 

Plan zakłada powstanie platformy widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną, adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne oraz budowę nowego obiektu „zawieszonego” w powietrzu, w którym znajdzie się m.in. część ekspozycyjna i wystawiennicza oraz strefa wypoczynku, spotkań i gastronomii. Zbudowany zostanie „zielony dach”, który pozwoli na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i retencję wód deszczowych. Rampa kolejowa zostanie przebudowana na obiekt o funkcji biurowej. Zaplanowano również plac zabaw nawiązujący do tradycji hutniczej i ogród edukacyjny, a także budowę parkingu i obiektów małej architektury.

ZOBACZ WIĘCEJ:


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.8µg/m3 PM2.5: 6.9µg/m3