Węglokoks chce współpracować z Lubelskim Węglem "Bogdanka"

658 A5483

Redakcja

20 września, 2023

Na Europejskim Kongresie Stalowym w Katowicach prezesi Węglokoksu i Lubelskiego Węgla "Bogdanka" podpisali list intencyjny w sprawie współpracy obu spółek. "Bogdanka" miałaby dostarczać potrzebnych surowców dla hutnictwa.

Grupa Węglokoks zapowiada inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne dla swoich zakładów hutniczych. Natomiast Lubelski Węgiel "Bogdana" dąży do przekształcenia się w koncern multisurowcowy. Podpisany w Katowicach list intencyjny pomiędzy spółkami ma pomóc w zrealizowaniu tych celów. 

"Bogdanka" miałaby dostarczać potrzebne surowce dla hut wchodzących w skład Węglokoksu.

Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi – skomentował Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoks S.A. – Partnerami w takim łańcuchu dostaw mogą być wyłącznie firmy o najwyższym stopniu wiarygodności. Cieszymy się, że możemy współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. – dodał Tomasz Heryszek.

– Dostęp do ekspertyzy górniczej i technologii, które posiada Lubelski Węgiel Bogdanka, stwarza potencjał do identyfikacji i eksploatacji złóż surowców strategicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Ogromnie cieszymy się, że będziemy współpracować z Węglokoksem w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wsadu żelazonośnego dla planowanej huty. Jako kluczowy uczestnik polskiego przemysłu wydobywczego, chcemy odgrywać istotną rolę w strategii kompleksowego rozwoju łańcucha wartości w segmencie hutniczym, a poprzez to przyczyniać się do budowania suwerenności surowcowej, energetycznej i przemysłowej Polski – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW „Bogdanka" S.A.

fot. mat .rpasowy

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 36.2µg/m3 PM2.5: 28.7µg/m3