W województwie śląskim powstanie nowy rezerwat przyrody

Kochanowicki Grąd 6

Redakcja

9 listopada, 2023

Będzie to 66. rezerwat przyrody na terenie województwa śląskiego. Powstanie w gminie Kochanowice i będzie trzecim takim obiektem na obszarze Nadleśnictwa Herby.

Decyzja o utworzeniu nowego rezerwatu przyrody zapadła na sesji wyjazdowej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Powstanie na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Objęte ochroną zostaną fragmenty wielogatunkowych lasów o bogatym runie odpowiadające niskiemu grądowi subkontynentalnemu Tilio-Carpinetum stachyetosum, stąd też wywodzi się przyszła nazwa obiektu „Kochanowicki Grąd”.

Są tam też ponad 140-letnei dęby, a także graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin takich jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków.

- Ustanowienie rezerwatu Kochanowicki Grąd będzie również nawiązaniem do pamięci prof. Janusza Hereźniaka i w pewnym stopniu zwieńczeniem przynajmniej niewielkiej części jego ogromnego dorobku naukowego i prac terenowych, ponieważ nieżyjący dzisiaj profesor jako pierwszy zaproponował utworzenie na tym obszarze tej formy ochrony przyrody - mówi Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Rada zarekomendowała przyłączenie do projektowanego rezerwatu dodatkowych terenów leśnych charakteryzujących się zbliżonymi walorami przyrodniczymi. Po przyłączeniu tych terenów powierzchnia rezerwatu wyniesie 26 ha. Ponadto wokół rezerwatu utworzona zostanie otulina obejmująca przyległe tereny, której powierzchnia wyniesie ok 40 ha.

fot. RDOŚ Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.8µg/m3 PM2.5: 29.8µg/m3