W Strumieniu odbył się konwent wójtów i burmistrzów województwa śląskiego

5264a15ce932cd8f4ec27becdf2076c2

Redakcja

24 października, 2021

22 października w Strumieniu odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów naszego Związku. Program spotkania zdominowały kwestie związane z edukacją. Do projektowanych zmian prawnych w tej dziedzinie w trakcie spotkania odniosła się Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Urszula Bauer, Śląska Kurator Oświaty.

Zgromadzonych gości i samorządowców przywitał Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice, Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Następnie głos zabrała Anna Grygierek, na zaproszenie której posiedzenie Konwentu odbyło się właśnie w Strumieniu. W pierwszej części spotkania Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika, przedstawił informacje o aktualnych działaniach Związku.

Można powiedzieć, że problemy, które pojawiają się w oświacie są podobne w skali większości gmin w Polsce. To, co dziś szczególnie ważne w dyskusji na temat tego systemu, to sposób jego finansowania, rozwój bazy dydaktycznej, funkcjonowanie przedszkoli i żłobków 

– powiedziała Anna Grygierek.

W pierwszej części spotkania głos zabrała minister Marzena Machałek i odniosła się do aktualnych, projektowanych zmian w systemie oświaty.

Samorządy dbają o szkoły i to widać na wielu przykładach, także w gminie Strumień,  w której dziś miałam okazję uczestniczyć w otwarciu pracowni ekologicznej w szkole podstawowej 

– podkreśliła na początku swojego wystąpienia Marzena Machałek.

W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie równowagi organu prowadzącego i nadzorującego, odnosząc się też do uwag sygnalizowanych przez środowisko samorządowe dotyczące zakresu kompetencji nadzorczych kuratora oświaty.

Istotnymi kwestiami w systemie edukacji poza tymi, które już padły na forum, jest m.in. reforma kształcenia branżowego i technicznego oraz sposób wynagradzania kadry nauczycielskiej. W zakresie tego drugiego tematu prowadzimy aktualnie dyskusję ze stroną związkową i samorządową

 podkreśliła Minister.

W dyskusji związanej z aktualnymi wyzwaniami w oświacie samorządowcy zwrócili uwagę na najbardziej problemowe sprawy – do wielu z nich Minister się odniosła, w ramach pozostałych kwestii zadeklarowała, że Ministerstwo odniesie się na piśmie.

W drugiej części posiedzenia miała miejsce prezentacja doświadczeń płynących ze współpracy w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), w tym współpracy z sołtysami.

Działania PSORW oraz inicjatywy sołeckiej na terenie gminy Dzierżoniów (woj. dolnośląskie) przedstawił Marek Chmielewski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia PSORW, Wójt Gminy Dzierżoniów. Natomiast zagadnienia związane z organizacją współpracy z sołtysami w gminie Gogolin (woj. opolskie) przedstawił Joachim Wojtala, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia PSORW, Burmistrz Gogolina.

 

Źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.0µg/m3 PM2.5: 10.1µg/m3