W środę sesja absolutoryjna w Piekarach Śląskich

Sesja 28 04 2022 2

Redakcja

28 czerwca, 2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Kozłowej Górze przy ulicy Tarnogórskiej 49 odbędzie się LI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Głównym punktem porządku obrad będzie rozpatrzenie raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021, a także udzielenie Prezydent Miasta absolutorium za 2021 r.

Najbliższa, LI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w środę, 29 czerwca 2022 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia:

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021
1)debata nad Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021,
2)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania,
4. Udzielenie Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2021 rok:
1)omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie,
2)omówienie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie,
3)omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie,
4)przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2021 r.,
6)przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
7)przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie za 2021 rok,
8)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2021 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2022 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji dostępna będzie TUTAJ

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3