W Rudzie Śląskiej powstanie nowy teatr: Śląski Teatr Impresaryjny

Sfdd

Redakcja

28 sierpnia 2021

Śląski Teatr Impresaryjny im. H. Bisty rozpocznie wkrótce działalność w Rudzie Śląskiej. Istniejące dotychczas Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty już niedługo przekształci się w nowoczesną instytucję kulturalną, która będzie łączyć w sobie cechy profesjonalnego teatru oraz nowatorskiego centrum animacji kulturalnej.

Rudzcy radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia tej placówki oraz przyjęcia jej statutu.

Nowa placówka będzie wspaniałą wizytówką miasta i z pewnością wpłynie na jego prestiż”

- podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Nasz teatr będzie prowadził profesjonalną działalność artystyczną oraz szeroko pojętą działalność impresaryjną, społeczną i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej. W ten sposób Ruda Śląska dołączy do grona śląskich miast, w których mieszkańcy będą mieć dostęp do tzw. kultury wysokiej, rozumianej nie jako sztuka dla elit, ale jako sztuka dla każdego, tworzona przez profesjonalnych artystów”

- dodaje.

Uchwała intencyjna Rady Miasta w sprawie przekształcenia Miejskiego Centrum Kultury w Śląski Teatr Impresaryjny została podjęta już w czerwcu 2019 roku, jednak z powodu pandemii, która miała duży wpływ na działalność i finanse instytucji kultury oraz trudnej sytuacji finansowej miasta, przemiana ta nie powiodła się.

Kolejna uchwała dotycząca utworzenia Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. H. Bisty oraz przyjęcia jego statutu została podjęta podczas czwartkowego spotkania radnych.

Warto dodać, że Śląski Teatr Impresaryjny zajmie się działalnością artystyczną, producencką, jak również będzie pełnił funkcję społeczną i edukacyjną.

Nie jest możliwe zorganizowanie Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w taki sposób, że spełniało wszystkie założone cele, dlatego konieczne było przekształcenie go w Śląski Teatr Impresaryjny”

- tłumaczy Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Do tej pory MCK realizowało działania z obszaru wydarzeń kulturalnych, projektów edukacyjnych i społecznych. A warto dodać, że przemiana w teatr wiąże się z rozszerzeniem dotychczasowej działalności rudzkiej placówki i nie ma zagrożenia, by zostały zlikwidowane wydarzenia czy festiwale, które odbywały się dotychczas w Miejskim Centrum Kultury”

- dodaje.

Nowa rudzka instytucja artystyczna ma być otwarta oraz wielofunkcyjna, ma łączyć w sobie cechy profesjonalnego teatru oraz centrum animacji kulturalnej, działalność impresaryjną oraz działalność z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego.

Jednostka będzie skupiała się na prezentowaniu przedstawień gościnnych, tworzeniu własnych produkcji artystycznych w systemie projektowym oraz prowadzeniu intensywnych działań z zakresu edukacji kulturalnej. Ponadto zajmie się organizacją festiwali sztuki, a także projektów społecznych, które będą służyć aktywizacji różnych grup mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. Natomiast w zakresie działalności impresaryjnej powstanie autorski program „Scena Mistrzów”, w ramach którego będą prezentowane wybitne produkcje z udziałem gwiazd polskich scen.

Jesteśmy też otwarci na współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi, artystami, animatorami kultury, szkołami, bibliotekami”

- informuje Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty.

To miejsce ma szansę stać się prawdziwym centrum kulturalnego życia miasta. Zamierzamy także realizować różne projekty artystyczne we współpracy z innymi śląskimi instytucjami kultury, co przyczyni się do integracji środowiska artystycznego Śląska i jego rozwoju. Podejmować będziemy również atrakcyjne inicjatywy wspomagające promocję zabytkowych obiektów przemysłowych”

- dodaje.

Na skutek przeprowadzonych zmian nowa jednostka przejmie mienie ruchome Miejskiego Centrum Kultury, wszelkie wierzytelności i zobowiązania. Wszyscy pracownicy staną się pracownikami Śląskiego Teatru Impresaryjnego, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

Przez ostatnie dwa lata czyniliśmy wiele przygotowań, żeby Miejskie Centrum Kultury przekształcić w Śląski Teatr Impresaryjny. Między innymi przygotowaliśmy budynek, w którym funkcjonujemy, do prezentacji nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Udało nam się na przykład wymienić pokrycie sceny oraz zakupić nowy stół akustyczny, jak również oświetleniowy oraz uzupełnić oświetlenie sceniczne. Zatrudniliśmy również specjalistów w dziedzinie promocji i organizacji widowni. Rozszerzyliśmy także znacznie naszą ofertę programową oraz działań edukacyjnych”

- mówi dyrektor MCK.

W roku 2019 MCK zorganizowało około 250 wydarzeń, w których uczestniczyło blisko 50 tys. widzów. Z kolei w 2018 roku placówka zorganizowała 204 różne wydarzenia, a współorganizowała kolejnych 86. Wzięło w nich udział prawie 37 tys. osób. W czasie pandemii Miejskie Centrum Kultury proponowało mieszkańcom różne działania on-line.

Źródło: UM Ruda Śląska

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.4µg/m3 PM2.5: 12.0µg/m3