W Pszczynie otwarty został Klub Seniora

MG 8884

Redakcja

19 czerwca 2021

W piątek, 18 czerwca w Pszczynie oficjalnie otwarty został Klub Seniora. To miejsce, które ma integrować osoby starsze, umożliwić im kontakt, a także zapewnić ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Ma na celu również pomóc w integracji międzypokoleniowej.

Klub Seniora mieści się w budynku przy ulicy Dworcowej 3 w Pszczynie. W obiekcie z myślą o mieszkańcach zostało przygotowanych kilka pomieszczeń. Największe z nich to ogólnodostępne pomieszczenie klubowe. Posiada ono aneks kuchenny i  będzie pełniło funkcję sali spotkań. W budynku wyodrębniony został także pokój, w którym odbywać będą się zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe. Wydzielone zostały też szatnie oraz dwie łazienki, w  tym jedna z prysznicem. Całość będzie służyć seniorom, którzy w Ośrodku Pomocy Społecznej zgłoszą chęć uczestnictwa.

Głównym celem projektu jest stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić swoje potrzeby psychofizyczne oraz edukacyjne - mówi Sonia Marekwia, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. Jak opisuje, Klub Seniora będzie miejscem, gdzie odbywać się będą - poza wymienionymi zajęciami rehabilitacyjno-ruchowymi - między innymi zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin wiedzy, warsztaty pobudzające twórczość, zajęcia o tematyce zdrowotnej czy kulinarnej. Sonia Marekwia podkreśla, że plan działań będzie dostosowywany do oczekiwań i zainteresowań seniorów.

Klub Seniora nie tylko ułatwi budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, ale również będzie zalążkiem do pobudzania aktywności seniorów i wesprze ich aktywność na rzecz społeczności lokalnej - zaznacza z kolei Dariusz Skrobol. - Bardzo się cieszę, że w Pszczynie powstało takie miejsce, gdzie podejmowane będą dodatkowe działania z zakresu integracji międzypokoleniowej, które posłużą wzajemnej wymianie doświadczeń i inspirowaniu do aktywności - dodaje burmistrz.

Warto wspomnieć, że już w styczniu 2016 roku w ramach projektu socjalnego „Aktywizacja i integracja seniorów poprzez działalność Klubu Seniora” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie utworzony został pierwszy Klub Seniora. Spotkania klubowe odbywały się w siedzibie Ośrodka dwa razy w miesiącu. Uczestnicy projektu zgłaszali jednak potrzebę rozwoju formuły Klubu Seniora, aby stał się on docelowo stałym miejscem, w którym w szerokim zakresie godzinowym seniorzy będą mogli się spotykać i realizować swoje potrzeby integracyjne. Otwarty w piątek przy ulicy Dworcowej 3 w Pszczynie Klub Seniora jest odpowiedzią na te oczekiwania.

Na utworzenie Klubu Seniora OPS w Pszczynie pozyskał środki w wysokości 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Senior+. Pozostały koszt inwestycji (w kwocie 118.500 złotych) został pokryty ze środków własnych budżetu gminy Pszczyna.

Dodatkowo również Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie przygotował wniosek w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Klub Seniora w Pszczynie", co pozwoliło uzyskać środki na dwa lata działalności Klubu Seniora w wysokości 548.400 zł, (wkład własny Gminy Pszczyna to 38.388 zł).

 

żródło: UM Pszczyna/ fot. Oskar Piecuch 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.6µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3