W przyszłym tygodniu pojawi się projekt umowy społecznej ws. górnictwa

31540150 31540146

Redakcja

10 grudnia 2020

15 grudnia Ministerstwo Aktywów Państwowych pokaże projekt umowy społecznej dla górnictwa, z wykorzystaniem m.in. rekomendacji wypracowanych przez pracujące w górniczych spółkach zespoły robocze – zapowiedział w czwartek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Zasygnalizował wolę rozszerzenia grona potencjalnych sygnatariuszy przyszłej umowy – m.in. o przedstawicieli związków z większej niż dotąd liczby spółek (dotąd stroną rozmów były związki z Polskiej Grupy Górniczej), a także o samorządowców z terenów, dla których transformacja branży będzie miała kluczowe znaczenie.

Tego dnia senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją Pełnomocnika Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego nt. górnictwa węgla kamiennego i brunatnego.

Pełniący tę funkcję wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń odpowiadał na pytania członków komisji o perspektywę podpisania zapowiedzianej umowy społecznej w tym zakresie. Nawiązał przy tym do porozumienia dot. zasad i tempa transformacji górnictwa, podpisanego 25 września br. przez przedstawicieli działających na Śląsku związków i delegację rządową.

W tym porozumieniu (…) zapisaliśmy dokładnie, iż do 15 grudnia zostanie opracowana umowa społeczna, regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego; umowa zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej i jest niezbędna w celu uzyskania zgody na udzielenie pomocy publicznej

wskazał wiceszef MAP.

My 15 grudnia zgodnie z tym porozumieniem przedstawimy projekt takiej umowy społecznej. Czy ona zostanie 15 grudnia podpisana – tego oczywiście nie wiem. Moim zdaniem byłoby to niezwykle trudne, aby została podpisana także z powodu (…), że komitet, który jest sygnatariuszem porozumienia, jeśli chodzi o stronę społeczną, reprezentował część środowiska górniczego

zastrzegł.

Soboń uściślił, że nie było tam przedstawicieli innych spółek, poza Polską Grupą Górniczą, które – jak ocenił – powinny znaleźć się w tej umowie. Zadeklarował też, że szanuje postulat, aby uzupełnić stronę samorządową umowy - obok marszałka regionu - o te samorządy, dla których transformacja terenów górniczych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.4µg/m3 PM2.5: 12.0µg/m3