W powiecie pszczyńskim powstały poradnie dla dzieci i młodzieży nadużywających nowych technologii

Poradnia psychologiczna 9882

Redakcja

23 stycznia, 2022

W Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęły działalność Poradnie Behawioralne dla Dzieci i Młodzieży. To pilotażowy program, który ma pomóc młodym ludziom problemowo korzystającym z nowych technologii.

Poradnie Uzależnień Behawioralnych są częścią pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia i działają w ramach kontraktu z NFZ, który w województwie śląskim realizuje Śląska Fundacja Błękitny Krzyż.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, które nadużywają kontaktu z nowymi technologiami, czyli komputera, tabletu, komórki, nadużywają grania, mediów społecznościowych lub podobnych kwestii. W naszej poradni zdiagnozujemy, czy te oddziaływania są nadmierne, zaoferujemy pomoc psychologiczną, medyczną i terapeutyczną. Program realizujemy w oparciu o terapię grupową i indywidualną, mamy także przestrzeń na terapię rodzinną”

mówi Roman Wojnar, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Poradnia wychodzi z ofertą przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców.

Dążymy w kierunku dzieci, które mają wyraźne szkody w procesie socjalizacji, a głównym kryterium będzie wydolność dziecka w szkole. Najbardziej skrajne przypadki są takie, kiedy dziecko przestaje chłodzić do szkoły, ponieważ jedyną rzeczą, którą chce robić, jest np. granie w gry”

mówi Roman Wojnar.

A z drugiej strony są niepokoje rodziców o nadużywaniu przez dzieci nowych mediów, które są albo obiektywne albo subiektywne. Zachęcam, by zgłaszać się do poradni - rolą terapii będzie postawienie diagnozy, a jeśli będzie to początek problemu, tym lepiej. Będziemy próbować pokazać rodzicom, że pewien poziom ograniczenia może być nawet za duży. Zdarza się, że rodzicie nie rozumiejąc bycia w sieci, stawiają takie granice, które dyskryminują dziecko w społeczności rówieśników. Dlatego wspólnie będziemy chcieli próbować wypracować to, co dla danego dziecka będzie normą”

dodaje.

Program będzie trwał do czerwca 2023, a wnioski z jego przebiegu mają posłużyć do kolejnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także do określenia skali problemu związanego z używaniem nowych technologii.

Ważne będzie oszacowanie na ile dzieci i młodzież korzystają z nowych technologii problemowo, na ile mają do czynienia z uzależnieniem, a na ile wystarczająca będzie profilaktyka. Fundacja została wytypowana jako jedna z 10 placówek w całej Polsce (i jako jedyna w naszym regionie) do realizacji tego zadania.

Najważniejsze informacje

Formy terapii: terapia grupowa, terapia rodzinna, sesje psychoterapii indywidualnej, porady diagnostyczne

Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej miesięcy.

Oddziaływania terapii grupowej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach 3 grup wiekowych:
I - do 4 klasy Szkoły Podstawowej
II - 5-8 klasa Szkoły Podstawowej
III - młodzież ze szkół ponadpodstawowych

W planach również grupa terapeutyczna dla rodziców.

W styczniu i lutym prowadzona jest rekrutacja do grup terapeutycznych. Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż zależy na dotarciu do szkół, rodziców, wszystkich instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Poradnie działają w ramach istniejących jednostek prowadzonych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie.

Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Pszczynie działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia mieszczącej się w Ośrodku Psychoprofilaktyki, ul. Paderewskiego 3
tel. 515 804 156

Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Czechowicach-Dziedzicach działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień, ul. Nad Białką 1b
tel. 510 243 619

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3