W poniedziałek sesja Rady Miejskiej w Bytomiu. Poznaj porządek obrad

Csm csm bytom 830ca2ed65 84a53ca821

Redakcja

29 maja, 2022

Najbliższa sesja Rady Miejskiej, podczas której bytomscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w poniedziałek, 30 maja. Początek o godz. 9:30.

PORZĄDEK POSIEDZENIA LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarzy obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Bytomiu.
 5. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Magdaleny w Bytomiu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Bytomia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu z przeznaczeniem na lądowisko dla dronów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczno - magazynowe stacji dializ.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/521/20 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli  o przeprowadzenie kompleksowej kontroli Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz nadzoru właścicielskiego na tą Spółkę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kompleksowej kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu oraz nadzoru nad tą jednostką.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zakończenie obrad.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 34.9µg/m3 PM2.5: 27.8µg/m3