W marcu odkryto śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Ma to związek z Odrą?

4 3
Kastelik

Szymon Kastelik

16 sierpnia 2022

Trwa katastrofa ekologiczna na Odrze. Tymczasem w marcu wędkarze odkryli śnięte ryby w Kanale Gliwickim. Czy oba zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego?

Pod koniec marca Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymały zgłoszenie o śniętych rybach w Kanale Gliwickim. Świadkowie informowali również o dziwnej substancji w wodzie.  Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego przez kolejnych kilkanaście dni odławiali ryby wynikało, że było ich około 7 ton. - W dniu zdarzenia oraz bezpośrednio po nim inspektorzy kilkakrotnie pobierali do badań wodę z różnych miejsc Kanału Gliwickiego, jednak wyniki analiz nie pozwoliły na jednoznaczne określenie jakiego rodzaju zanieczyszczenie mogło być przyczyna śnięcia. Wartości wskaźników w badanych próbach wody były na charakterystycznym poziomie dla wód na terenach zurbanizowanych i nie różniły się znacząco od danych Państwowego Monitoringu Środowiska za rok 2021 jakimi dysponuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach - informuje  WIOŚ w Katowicach, który dodaje - - Wyniki badań wody pobranej z końcem kwietnia br. w jednym z dziewięciu punktów wykazały podniesione wartości chlorków (nie należy ich mylić z chlorem), odpowiedzialnych za zasolenie wody (oscylowały w przedziale pomiędzy 800 a 1100 mg/litr). Chlorki nie mogły być jednak przyczyną śmierci ryb ponieważ taki poziom chlorków nie jest sytuacją wyjątkową.

O tym zdarzeniu informują również Wody Polskie, które zarządzają Kanałem Gliwickim. Podkreślają jednak, że masowe wymieranie ryb sprzed kilku miesięcy nie ma niczego wspólnego z katastrofą ekologiczną, która trwa na Odrze od końca lipca. Wody Polskie codziennie informują o sytuacji na górnym odcinku Odry (od miejscowości Chałupki do Ujścia Nysy. W ostatnich dniach nie zaobserwowano przypadków śnięcia ryb.

- Odnosząc się do masowego pomoru ryb w wodach rzeki Odry na odcinku od Oławy (woj. opolskie) w dół rzeki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że zaistniałych zdarzeń w żaden sposób nie należy łączyć ani utożsamiać z jednostkowym, punktowym wystąpieniem padłych egzemplarzy ryb w Kanale Kędzierzyńskim w połowie lipca br., a tym bardziej z sytuacją mającą miejsce w marcu w Kanale Gliwickim - komentują Wody Polskie.  Państwowa spółka zarządzająca Kanałem i Odrą uważa, że łączenie obu zdarzeń nie ma potwierdzenia w wynikach analiz prób wody, pobieranych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w Opolu i Katowicach.

Niepokój budzą słowa Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska z ubiegłego tygodnia. Stwierdził, że w woj. śląskim w jednym miejscu na odrze stwierdzono przekroczenie poziomu rtęci w wodzie.

 

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3