W Katowicach odnaleziono szczątki Jerzego Kuczki?

81 887301

Redakcja

12 lipca, 2023

W miniony poniedziałek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Jaki ich był cel? Zespół szukał szczątków Jerzego Kuczki.

Młody, antykomunistyczny działacz urodził się 24 lipca 1929 r. w Katowicach. Był synem Ludwika i Marty, harcerzem, wychowanym w duchu patriotycznym. W czasie okupacji jego siostry Hildegarda ps. „Janina” i Ewa ps. „Krysia” działały w Okręgu Śląskim Armii Krajowej. 

Kuczka w 1946 r. wstąpił do Harcerstwa Konspiracyjnego Polski, a później do Polskich Sił Demokratycznych i Polskiej Tajnej Armii Demokratyczno-Wyzwoleńczej. Był dwukrotnie zatrzymywany w związku z działalnością w podziemiu, która polegała m.in. na redagowaniu i kolportowaniu ulotek antykomunistycznych. W planach organizacji było również likwidowanie pomników ku czci Armii Czerwonej.

- W 1946 r. został skazany na rok więzienia za przechowywanie broni palnej, ale zwolniono go ze względu na młody wiek. Po kolejnym zatrzymaniu 18 września 1948 r., Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał go na 3 lata więzienia. Chory Jerzy Kuczka nie otrzymał na czas odpowiedniej opieki medycznej. Zmarł w więzieniu w Katowicach 10 lipca 1949 r. przy ul. Mikołowskiej, nie mając jeszcze skończonych 20 lat - informuje katowicki oddział IPN.

Podczas przeprowadzonych prac na cmentarzu odnaleziono szczątki osoby, której cechy antropologiczne mogą wskazywać na Jerzego Kuczkę. Zostaną one poddane analizie antropologicznej oraz badaniom genetycznym, aby ostatecznie potwierdzić tożsamość.

fot. IPN

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.0µg/m3 PM2.5: 11.0µg/m3