W jednej z gmin powiatu kłobuckiego zostanie połączonych kilka miejscowości

257139111 253310533504186 1358949076378369630 n

Redakcja

28 listopada 2021

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021 roku, po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych w konsultacjach społecznych w sprawie połączenia miejscowości Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik w jedną miejscowość o nazwie Miedźno, powołana do przeprowadzenia konsultacji Komisja ustaliła ich wyniki.

W skład Komisji wchodzili: Dariusz Nowak – przewodniczący, Anna Ćwik – sekretarz oraz członkowie: Krystyna Pluta – sołtys Sołectwa Izbiska, Maria Kujawska – sołtys Sołectwa Kołaczkowice Małe, Agnieszka Makles – sołtys Sołectwa Wapiennik, Adrian Soboniak – sołtys Sołectwa Kołaczkowice Duże, Mirosław Zawada – sołtys Sołectwa Miedźno.

Uprawnionych do głosowania było 2953 mieszkańców ww. sołectw posiadających czynne prawo wyborcze.

Z urny wyjęto ogółem 958 kopert, z czego nieważnych było 98, a ważnych - 860. Pośród kopert ważnych ustalono z kolei, że 139 głosów zostało oddanych w sposób nieprawidłowy i nie mogły być uznane za ważne.

Spośród kart ważnych, do ustalenia wyniku konsultacji zakwalifikowanych zostało 721 ważnie oddanych głosów. Spośród tych, za połączeniem miejscowości opowiedziało się 428 mieszkańców, a przeciwnych połączeniu były 293 osoby.

Jaka była procedura liczenia głosów?

Aby wrzucona do urny koperta zwrotna mogła być brana pod uwagę, powinna zawierać wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz małą „Kopertę na ankietę konsultacyjną”, w której powinna być umieszczona prawidłowo wypełniona ankieta konsultacyjna.

Wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu było niezbędne Komisji do weryfikacji czy w konsultacjach brała udział osoba do tego uprawniona. Po pozytywnym stwierdzeniu prawidłowości wypełnienia oświadczenia i weryfikacji legitymacji wyborczej „Koperta na ankietę konsultacyjną” była kwalifikowana do dalszego ustalania wyników konsultacji.

Pozycja „kopert nieważnych” obejmuje sytuację, w której „Kopertę na ankietę konsultacyjną” wrzucono do urny samodzielnie, bez oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W grupie „głosów nieważnych” natomiast, w przeważającej większości występowały sytuacje, gdzie głosujący załączali co prawda do koperty oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, jednakże nie zawierały one załączonej koperty z ankietą konsultacyjną. Stąd te koperty, niespełniające wymogów formalnych konsultacji, nie mogły być uznane”

wyjaśnia Dariusz Nowak, przewodniczący Komisji.

Źródło: UG Miedźno

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.4µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3