W Gliwicach powstał Klaster Energii

Fot G Ożga UM Gliwice

Redakcja

10 grudnia, 2022

8 grudnia w gliwickim Ratuszu zawiązano oficjalnie Klaster Energii. Na ten moment sieć współpracy obejmuje Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Miasto Gliwice i większość spółek z jego udziałem, przyszłościowo natomiast skupi też prywatne firmy z Gliwic i rejonu powiatu gliwickiego. Celem działań klastra będzie lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja taniej energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Działalność klastra zainaugurowało porozumienie między Miastem Gliwice a sześcioma komunalnymi spółkami żywotnie zainteresowanymi produkcją i konsumpcją energii: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów, Śląską Siecią Metropolitalną i Śląskim Centrum Logistyki. Członkiem-założycielem o statusie lidera została również Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

– Zawiązanie Klastra Energii w Gliwicach jest wyzwaniem naszych czasów. Potrzeba dekarbonizacji naszej gospodarki, rosnące ceny energii i idąca za tym chęć produkowania jej lokalnie w oparciu o rozproszone, odnawialne źródła skłoniły nas do tego, żeby skoordynować swoje wysiłki i połączyć możliwości, jakimi dysponują rozwinięte gospodarczo Gliwice. Mamy tu wiele przedsiębiorstw i wielu potencjalnych producentów energii elektrycznej, a wszyscy są jej konsumentami – powiedział prezydent Gliwic Adam Neumann.

– Obecność silnych gliwickich spółek miejskich mających plany inwestycyjne związane m.in. z rozwojem OZE zapewni klastrowi stabilne zaplecze i odpowiedni materiał do dalszych działań – dodał wiceprezes KSSE Jacek Bialik.

Koordynatorem Klastra Energii została gliwicka spółka Smart EPC, która świadczy usługi zarządzania energią, jej oszczędnością oraz wykonuje instalacje fotowoltaiczne, kogeneracyjne oraz biogazowni rolniczych. Pierwszym działaniem w obrębie gliwickiego Klastra Energii ma być analiza potrzeb i możliwości produkcyjnych jego członków-założycieli. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno farmy fotowoltaiczne, jak i elektrownie wiatrowe czy biogazownie. Rozmowy dotyczyć będą również możliwości magazynowania energii i kwestii przyznawania koncesji.

fot. G. Ożga/UM Gliwice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.4µg/m3