W Bytomiu nie znają słowa „niemożliwe”

Ambasada nie Mozliwego

Redakcja

2 listopada, 2022

Choć autokorekta w edytorze tekstu poprawia nazwę projektu „Ambasada nieMożliwego” na „niemożliwego”, to realizatorzy wiedzą lepiej: jeśli się chce, to się da. Projekt jest częścią realizowanego przez gminę Bytom Programu Aktywności Lokalnej i może wziąć w nim udział ponad 400 mieszkańców Bytomia.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom, którego liderem jest 4EDU sp. z o.o., „Ambasadę” prowadzi Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” w roli partnera. Czym jest Program Aktywności Lokalnej? W największym skrócie, chodzi o zaktywizowanie społeczne 430 osób, w tym 150 dorosłych i 280 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W zadaniu „Ambasada nieMożliwego” bierze udział 280 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, a także sztab wolontariuszy (ponad 30 osób) i trenerów (28 osób). Program Aktywności Lokalnej w Bytomiu jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pedagogika na ulicy

Kluczowym elementem działań w ramach „Ambasady nieMożliwego” jest streetworking, czyli – w luźnym tłumaczeniu – pedagogika na ulicy. Zajmuje się nią prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” Adrian Kowalski, pionier, a niektórzy mówią wprost: guru streetworkingu na Śląsku.

Wierzymy, że każde dziecko posiada w sobie potencjał, który pozwala mu na doświadczanie w swoim życiu pięknych i dobrych rzeczy, każdy pragnie marzyć i móc rozwijać swoje pasje. Każdy chce być doceniony i lubiany, ale nie każdy ma na to szansę. Wiele dzieci, ze względu na trudną sytuację życiową, w jakiej się znalazły, codziennie mierzą się z licznymi problemami. Zaczynają wtedy wierzyć, że nie mają w sobie wystarczającej siły i mocy, by coś zmienić 

– mówi Agata Gemser-Wrębiak, koordynator operacyjny fundacji.

Uczestnicy projektu uczą się tego, jak pracować i współpracować w grupie, jak czerpać siłę z porażek, jak odkrywać swoje słabe i mocne strony. W praktyce oznacza to możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach letnich i zimowych, animacji w środowisku lokalnym (zajęciach  tematycznych z wybranej dziedziny np. warsztaty taneczne, wokalne,  aktorskie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, szycia i projektowania ubrań, dziennikarskie), a także zajęciach kreatywnych, podczas których uczestnicy przez cały czas trwania projektu tworzą projekty artystyczne i streetworkingowe dla lokalnej społeczności.

Niemożliwe? Nie, możliwe!

„Ambasada nieMożliwego” trwa od stycznia 2021 roku. W lipcu 2021 uczestnicy projektu przez 4 tygodnie sześć godzin dziennie (łącznie 126 godzin zajęć) pracowali nad rozwojem w sobie wartości, umiejętności, mocy i siły Ambasadora nieMożliwego. Od września, co sobotę uczestnicy spotykają się w Bytomskim Centrum Kultury oraz  w Szkole Podstawowej nr 46 w Bytomiu, kontynuując swoją przygodę.

Do końca roku dzieci, młodzież i ich rodziny mogą korzystać z akcji streetworkingowych, planowane jest np. spotkanie ze ścianą marzeń, czyli stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy będą mogli zastanowić się nad swoimi marzeniami i celami oraz tym co zrobić, by choć o mały krok przybliżyć się do ich realizacji – wymienia Agata Gemser-Wrębiak. Jak podkreślają realizatorzy programu, każde spotkanie jest wyjątkowe. - Dzieci, które bały się odezwać – zaczynają śpiewać, a potem występują na wielkiej scenie Bytomskiego Centrum Kultury. Młodzież śmiało wyraża to, co czuje, pokazuje jak widzi świat – dodaje przedstawicielka Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica”.

Przygotowania do finału

Zajęcia artystyczne odbywają się w Bytomskim Centrum Kultury. Z kolei aktywność sportowa realizowana jest we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

W tym programie to, co najważniejsze odbywa się poprzez działanie i dobrą zabawę pod kierunkiem osób, które wspierają dziecko w docieraniu do wyznaczonego przez nie celu. To nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego, ale wykorzystanie najlepszych założeń edukacji przez sztukę i aktywność sportową, które stają się narzędziami do kształcenia postaw młodych ludzi pomagających im wchodzić w dorosłość z wiarą w siebie i swoje możliwości 

- mówi Katarzyna Michalska z Wydziału Kultury i Sportu.

Projekt ma być zakończony wielkim finałem, czyli wydarzeniem, podczas którego zaprezentują to, co udało się im osiągnąć w minionym roku. Warto śledzić stronę internetową www.niemożliwego.pl. Bez autokorekty...

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.8µg/m3 PM2.5: 19.9µg/m3