W Barbórkę w Kaczycach zostanie odsłonięty pomnik... kopalni! [ZDJĘCIA]

Kacz2

Redakcja

16 listopada 2019

Trwają właśnie prace montażowe pomnika (obeliska) upamiętniającego KWK Morcinek w Kaczycach (powiat cieszyński), którego odsłonięcie nastąpi 4 grudnia 2019 roku.

W kopalni Morcinek w Kaczycach zaprzestano wydobycia pod koniec lat dziewięćdziesiątych, ostatecznie w 2000 roku zakład przeszedł do historii i przestał istnieć w sensie prawnym, jako podmiot gospodarczy. O takim losie zakładu zdecydowały względy ekonomiczne.

Kacz1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.7µg/m3 PM2.5: 6.8µg/m3