W 2022 roku WORD Katowice przeszkolił tysiące osób [WIDEO]

Word kato

Redakcja

15 stycznia, 2023

W 2022 roku pracownicy WORD Katowice i oddziałów terenowych nie próżnowali. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to nie tylko egzaminy na prawo jazdy. To również różnego rodzaju kursy, szkolenia oraz zajęcia dla dzieci.W 2022 roku w WORD Katowice przeprowadzono 70 szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie szkolenia oznaczało anulowanie 6 punktów karnych. Wykonywane były do 16.09.2022 roku ze względu na zmiany w przepisach prawa.

W sumie, we wszystkich Oddziałach Terenowych WORD Katowice przeszkolono ponad 1500 osób. Podczas 60 szkoleń w zakresie kierowania ruchem, uprawnienia otrzymało niemal 1400 osób.

Odbyły się także 142 kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w który udział wzięło prawie 1800 osób.

W porównaniu do roku 2021, w którym odbyło się 127 kursów a uczestniczyło w nich około 1500 osób, można stwierdzić iż wzmożone w roku 2022 kontrole policji wyeliminowały z ruchu drogowego o prawie 300 osób więcej niż w roku 2021.

Z jednej strony ta liczba pokazuje skuteczność działań policji, a z drugiej strony, skłania do refleksji.Niestety, mimo wielu akcji edukacyjnych i działań służb, nadal kierowcy wsiadają za kierownicę pojazdów pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków.

W sumie, w ramach wszystkich przeprowadzonych w 2022 roku kursów i szkoleń, WORD Katowice przeszkolił niemal 5000 osób.

WORD Katowice prowadzi Regionalne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego/

Centra znajdują się w Oddziałach Terenowych WORD Katowice w:

- Bytomiu,

- Dąbrowie Górniczej

- Rybniku

- Tychach.

W 2022 roku w organizowanych przez WORD Katowice zajęciach, udział wzięło niemal 6000 uczniów i przedszkolaków. Dodatkowo prowadzone były wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, seniorów.

Word Katowice przeszkolił setki tysięcy osób podczas wielu imprez, pikników, festynów, wykorzystując do tego najnowocześniejsze symulatory: dachowania i zderzeń oraz alkogogle czy mobilne miasteczko ruchu drogowego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3