Uwaga przedsiębiorcy! Nowe terminy opłacania składek

zus czy ofe

Redakcja

10 lutego 2022

5., 15. i 20. dzień danego miesiąca to nowe, obowiązujące od tego roku, terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i płatności składek. Od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

Termin do 5. dnia następnego miesiąca pozostaje bez zmian dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, czyli m.in. dla urzędów gmin i miasta. Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie.  Na przykład dla spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji- będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca”

wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Natomiast dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej- będzie to termin do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Dokumenty rozliczeniowe w każdym miesiącu

Co ważne od stycznia przedsiębiorcy mają również obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenia. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy systemowej.

Masz pytania – skorzystać z dyżuru, wyjaśnień

Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietem ustaw zwanych Polskim Ładem. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl. Ponadto Oddziały ZUS w Sosnowcu, w Rybniku i w Częstochowie uruchomiły w tym tygodniu specjalne infolinie – dyżury telefoniczne - dla klientów ZUS zainteresowanych informacjami na temat obliczenia składki zdrowotnej, czy składaniem dokumentów rozliczeniowych.

Terminy dyżurów

Oddział ZUS w Sosnowcu: dyżur telefoniczny 9.02.2022 r., godz. 9.00-11.00 tel. 32 671 77 44

Oddział ZUS w Rybniku: dyżur telefoniczny 10.02.2022 r., godz. 9.00-11.00, tel. 727 690 825

Oddział ZUS w Częstochowie: dyżur telefoniczny 11.02.2022 r., godz. 10.00-12.00, tel. 727 690 746.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.8µg/m3 PM2.5: 5.2µg/m3