Uwaga kierowcy! Ważne zmiany w organizacji ruchu w Bytomiu

D4 N 0077 1

Redakcja

8 sierpnia, 2022

Trwa modernizacja torowiska i układu drogowego związanego z przebudową ulicy Piekarskiej oraz torowiska tramwajowego w ul. Sądowej i na skrzyżowaniu z ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich w Bytomiu. 13 sierpnia zostanie zamknięta dla ruchu część ul. Sądowej oraz zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Warszawskich.

Jakie zmiany w organizacji ruchu czekają na kierowców od 13 sierpnia?

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na ul. Sądowej i skrzyżowaniu ul. Sądowej z Powstańców Warszawskich zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • wprowadzony zostanie zakaz ruchu na ul. Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do ul. Sądowej, a wjazd ograniczony zostanie do pojazdów dojeżdżających do prokuratury i sądu, zaopatrzenia do 5t, służb miejskich, mieszkańców ul. Sądowej, pojazdów budowy, BPK i rowerów, mieszkańców pl. Kościuszki i ul. Gliwickiej,
  • nie będzie możliwy przejazd ulicą Sądową na wysokości od budynku przy ul. Sądowej 5 w kierunku do ul. Powstańców Warszawskich;
  • wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na niezamkniętym odcinku ul. Sądowej oraz na odcinku ul. Piekarskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sądową i ul. Wrocławską;
  • wprowadzony zostanie odcinkowy zakaz zatrzymywania się pojazdów na wysokości budynku przy ul. Sądowej 5 po południowej stronie ulicy oraz wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów po północnej stronie niezamkniętego odcinka ul. Sądowej;
  • wyznaczone zostaną tymczasowe stanowiska postojowe po południowej stronie niezamkniętego odcinka ul. Sądowej - kierowcy będą mogli parkować swoje samochody równolegle do chodnika;
  • nie będzie możliwy przejazd dwoma pasami ruchu ulicy Powstańców Warszawskich w kierunku do skrzyżowania z ul. Wrocławską. Kierowcy poruszający się ul. Powstańców Warszawskich będą mogli poruszać się specjalnie przygotowanym, tymczasowym pasem drogowym, który powstanie po zachodniej strony jezdni - patrz załączona mapa;
  • nadal zamknięte będzie przejście dla pieszych zlokalizowane na wysokości skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Sądowej. Przejście dla pieszych będzie możliwe nadal na wysokości budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 32;
  • utrzymane zostanie ograniczenie prędkości na całym zawężonym odcinku ulicy Powstańców Warszawskich do 30 km/h;
  • wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich 28 oraz na ul. Sądowej po południowej stronie na wysokości budynku przy numerze 2;

Zakres prac w ramach przebudowy ul. Piekarskiej

Ulica Piekarska zostanie przebudowana na całej długości - od skrzyżowania z ul. Sądową aż do przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Bytom Powstańców Śląskich wzdłuż ul. Piekarskiej wraz z rozjazdem na skrzyżowaniu z ul. Sądową i dalej wzdłuż ul. Sądowej do jej skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich włącznie z rozjazdem torowym. To niespełna 2-kilometrowy fragment linii tramwajowej w całości wbudowanej w jezdnię. Cała inwestycja powinna zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku.

Torowisko wykonane zostanie w prefabrykowanych płytach torowych oraz na płycie betonowej wykonanej na miejscu, ze sprężystym mocowaniem szyn w komorach za pomocą mas poliuretanowych. Na etapie prac ziemnych wykonane zostaną roboty przezbrojeniowe sieci podziemnych kolidujących z zakresem torowym. Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona nowa sieć trakcyjna, zastosowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice oraz smarownice, nowe systemy sterowania, nowe elementy układu zasilania oraz wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe, w tym także tzw. przystanki wiedeńskie. Na końcowym przystanku linii nr 38, czyli przystanku Bytom Powstańców Śląskich, powstanie dwutorowa krańcówka z torem odstawczym.

Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę chodników i peronów przystankowych, jezdni, miejsc postojowych, wybudowanie ścieżki rowerowej a także przebudowę kolidujących instalacji podziemnych. Przebudowana ul. Piekarska ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - osób niedowidzących oraz z trudnościami w poruszaniu się. Nowe perony będą peronami wyniesionymi - tak, aby ułatwić pasażerom łatwe wsiadanie do tramwaju, zwłaszcza historycznego wagonu typu N, który obok nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego będzie nadal obsługiwał linię nr 38.

Oprócz tego, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz uporządkowane będzie parkowanie wzdłuż całej ul. Piekarskiej. Jezdnia między ul. Wrocławską a ul. Piłsudskiego ma zostać wykonana przy użyciu kostki ciętej, płomieniowanej z uwagi na reprezentacyjny charakter fragmentu ulicy. W zakresie BPK jest przebudowa sieci wodociągowej.

 

Źródło: UM Bytom

Mapa zmian w organizacji ruchu na ul Sa dowej Piekarskiej i Powstan co w Warszawskich

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 21.2µg/m3 PM2.5: 18.5µg/m3