Utrudnienia w ruchu na ulicy Wiejskiej w Siemianowicach Śląskich

XZ8 NAAEY Bg ZZ7 Y1 D5 Q Gtu1 Nk Au20 t Ur5 Jn Xg S k ZOAQZMX Rh E

Redakcja

25 kwietnia 2021

Zgodnie z zapowiedzią na ulicy Wiejskiej (Przełajka) rozpoczęto roboty drogowe związane z budową kanalizacji deszczowej.

W związku z tym wprowadzono tymczasową sygnalizację świetlną oraz ruch wahadłowy. Prace budowlane potrwają kilka miesięcy i będą wykonywane według następującego harmonogramu:

1. ul. Wiejska 22 do 31B – w dniach 19.04 – 23.04
2. ul. Wiejska 31B do ul. Żniwna – w dniach 23.04 – 21.05
3. ul. Żniwna do Wiejska 61 – w dniach 21.05 – 22.06
4. ul. Wiejska 111 za Rzeczną do Wiejska 125 – w dniach 17.05 – 22.06
5. ul. Wiejska 125 do ul. Wiejska 141 – w dniach 22.06 – 15.07
6. ul. Wiejska 141 do 159 – w dniach 15.07 – 08.08
7. ul. Wiejska 159 do 170 – w dniach 08.08 – 30.08
8. ul. Wiejska 170 do 194 – w dniach 30.08 – 30.09

UWAGA! W okresie wakacji, na krótkim odcinku, przewidziano czasowe zamknięcie drogi.

Prace wykonywane są w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie”, finansowanego z funduszy unijnych z perspektywy działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

źródło: UM Siemianowice Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3