UOKiK kontroluje składy węgla

DSC 5571 2
Kastelik

Szymon Kastelik

14 listopada, 2022

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta kontroluje składy węgla w Polsce. Kontrolerzy sprawdzają legalność działalności oraz czy autoryzowany skład węgla aktualizuje swoje ceny na rządowej wyszukiwarce sprzedawców.

Dotychczas, w ramach prowadzonego badania rynku, sprawdzone zostały działania  201 podmiotów prowadzących łącznie 255 składów węgla. 14 listopada 2022 roku rozpoczęło się pełne badanie rynku i kontrole w całej Polsce.

- Sytuacja na rynku węgla rodzi wątpliwości co do niezależności ustalania cen przez indywidualnych przedsiębiorców, dlatego zleciłem Inspekcji Handlowej kontrole w składach  węgla w całej Polsce, łącznie w kilku tysiącach punktów sprzedaży. Inspektorzy odwiedzą każdy skład węgla w naszym kraju i będą pozyskiwać ceny produktów z każdego dnia co najmniej do końca roku. W oparciu o te dane, a także informacje o strukturze rynku, będziemy podejmować dalsze decyzje, w tym w zakresie możliwych kontroli czy przeszukań u tych przedsiębiorców, którzy próbowaliby wspólnie z innymi graczami rynkowymi ustalać ceny węgla. Inspekcja zweryfikuje jednocześnie prawidłowość oznakowania cen produktów, legalność prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej czy kraj pochodzenia węgla – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Kontrole obejmują: legalność prowadzenia działalności przez sprzedawców, w tym czy przedsiębiorcy spełniają wymóg posiadania konta na portalu cieplo.gov.pl i bieżącej aktualizacji cen sprzedaży węgla; prawidłowość uwidaczniania cen przez sprzedawców oraz zaświadczenia o kraju pochodzenia; informacje dotyczące struktury rynku, wielkości podmiotów sprzedających węgiel, zatrudnienia, liczby posiadanych przez nich składów, a także poziomu cen.

Brak spełnienia wymogów będzie skutkował zawiadomieniem do Krajowej Administracji Skarbowej, która może nałożyć na prowadzącego składy węgla karę w wysokości 1500 zł. Natomiast w przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, KAS może nałożyć karę do 15 000 zł.

- Będziemy stanowczo reagować na każdy przypadek zmów cenowych, których skutkiem jest wzrost ceny węgla i tym samym kosztów ogrzewania domów przez konsumentów. Nie ma dla nas znaczenia wielkość zmawiających się podmiotów ani ich struktura właścicielska. Każdego przedsiębiorcę naruszającego przepisy potraktujemy tak samo surowo, aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku i ochronić konsumentów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.2µg/m3 PM2.5: 8.5µg/m3