Umowy na remonty aż 12 dróg w Piekarach Śląskich podpisane

Umowa polski lad drogi3

Redakcja

3 czerwca, 2022

W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie podpisano pierwsze umowy na budowę dróg: Jesiennej, Ustronnej, Stawowej, Kościelnej, Chabrowej, Konwaliowej, Groszkowej, Radzionkowskiej, Cichej, Darwina, Jasnej oraz Kawalca.

Przy złożeniu podpisów pod umową obecna była senator Dorota Tobiszowska. Umowy sygnował Krzysztof Turzański – I Zastępca Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele wyłonionych w postępowaniu firm. Łączne koszt to blisko 27 mln. zł. Są to największe inwestycje drogowe w historii miasta.

W 2021 r. Piekary Śląskie otrzymały na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 25.650.000 zł.

W ramach poszczególnych zadań zrealizowane zostaną: ul. Radzionkowska – wykonanie infrastruktury podziemnej, nowej nawierzchni, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatem praktycznie budowa wszystkiego od podstaw. Koszt to 10,6 mln zł.

Drogi na Józefce: Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa. Koszt 4,4 mln zł.

Ponadto ulice:  Cicha – 2 mln zł, Darwina – 3 mln zł., Jasna – 1,5 mln zł. i Kawalca – 3 mln . Cześć dróg zostanie wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a cześć na podstawie wcześniejszych projektów.

Dzięki tym ogromnym inwestycjom uporządkowane zostaną drogi w sporym fragmencie naszego miasta.

Ponownie dziękujemy senator Dorocie Tobiszowskiej za wsparcie jakiego udziela Piekarom Śląskim i jego mieszkańcom, liczymy na kolejne wspólne projekty”

czytamy na stronie miasta. 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3