Umowa o dzieło zawarta ustnie jest tak samo ważna jak na piśmie

Writing 1149962 1920 02

Redakcja

26 lutego, 2021

Jeśli jednak strony zdecydują się potwierdzić jej warunki w formie dokumentu, to muszą pamiętać, że od 2021 r. 7 dni na jej zgłoszenie do ZUS biegnie nie od pisemnego potwierdzenia umowy, lecz od jej ustnego zawarcia – przypomina serwis Prawo.pl.

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o takiej umowie, jeżeli zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Ma to nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na specjalnej deklaracji ZUS RUD.

W okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2021 r. do ZUS wpłynęło 87714 dokumentów RUD

– poinformował Prawo.pl Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

Według niego, klienci mieli problemy z interpretacją przepisów dotyczących obowiązku zgłaszania do ZUS informacji o zawartych umowach o dzieło. Najczęściej zadawali pytania o to, czy wszystkie umowy powinny być zgłaszane do ZUS, a z kwestii technicznych pytali, czy mogą złożyć dokumenty RUD w wersji papierowej. 

Z sygnałów, jakie docierają do serwisu Prawo.pl, wynika, że wiele osób i przedsiębiorców ma problem z ustaleniem terminu, w którym powinni zawartą umowę o dzieło zaraportować do ZUS. Według ekspertów cytowanych przez portal trzeba pamiętać, że w przypadku ustnej umowy 7-dniowy termin liczy się od daty jej zawarcia, a nie późniejszego potwierdzenia jej warunków na piśmie.

Jak podkreśla, cytowany przez portal, mecenas Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski, podmioty, które przekroczą ten termin zgłoszenia do ZUS nie mają możliwości uniknięcia odpowiedzialności. Mogą, co najwyżej dołączyć do składanej deklaracji pismo wyjaśniające powód opóźnienia. Nie ma natomiast możliwości złożenia czynnego żalu, jak w podatkach, bo taka instytucja nie została tu przewidziana.

Zdaniem Pawła Żebrowskiego kwestie budzące wątpliwości są na bieżąco przez ZUS wyjaśniane od strony merytorycznej (prawnej) i technicznej. „Korzystamy również ze wsparcia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z którym konsultujemy trudniejsze przypadki. Każde otrzymane stanowisko i opinie prawną uwzględniamy w pytaniach i odpowiedziach udostępnianych dla klientów na naszej stronie internetowej

– zapewnia rzecznik ZUS.

Źródło: Media Room

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.8µg/m3 PM2.5: 18.5µg/m3