Umowa na kolej do Jastrzębia-Zdroju podpisana!

IMG 20221109 130426

Redakcja

9 listopada, 2022

Kolejowe połączenia pasażerskie wrócą do Jastrzębia-Zdroju. W ramach programu Kolej+ zostanie zmodernizowana lub wybudowana stara linia kolejowa, łącząca to jedno z największych śląskich miast ze stolicą województwa.

9 listopada 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami.

- Bardzo się cieszę, że ten projekt będzie realizowany. On jest bardzo potrzebny z perspektywy regionu. Wykluczenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z częścią centralna województwa było bolączką. (...) Ta podróż Jastrzębiem a Katowicami przez Pawłowice, Żor jest ważna. To wielki projekt finansowy - powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. 

- Ta współpraca pomiędzy rządem i samorządem zaistniała w wymiarze, który doprowadzi do realizacji projektu o wartości około 500 milionów złotych - skomentował Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

- To piękny dzień dla mieszkańców jastrzębia-Zdroju. Przywraca nadzieję, że kolej wróci do miasta - dodał poseł PiS Grzegorz Matusiak.

3 grudnia 2019 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 151/2019, wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie ustanowienia „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku". O dofinansowanie w ramach Programu mogły ubiegać się projekty m.in. w zakresie liniowej infrastruktury kolejowej (modernizacja/rewitalizacja/odtworzenie/budowa nowych linii kolejowych), celem których jest uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim, celem poprawy spójności komunikacyjnej regionu.

26 sierpnia 2020 r. zakończył się nabór zgłoszeń do I etapu Programu, zaś 24.11.2020 r. ogłoszona została lista projektów kwalifikujących się do II etapu, po zakończonej ocenie formalnej złożonych wniosków. Do 24 listopada 2021 r. JST złożyły wymagane w II etapie naboru dokumenty aplikacyjne, min. wstępne studia planistyczno-prognostyczne.  W dniu 20.04.2022 r. przedstawiono listę projektów zakwalifikowanych do realizacji.

Województwo Śląskie przystąpiło do tego Programu w ramach 4 (czterech) przedsięwzięć: w trzech jako partner i w jednym jako lider. Przedłożone zostały dokumenty aplikacyjne, w tym deklaracje przewozów, deklaracje współfinansowania inwestycji w wysokości 15% i wstępne studia planistyczno-prognostyczne. Pozwoliło to na wysoką ocenę projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdrój z Katowicami", który znalazł się na 6-tym miejscu ogólnopolskiej listy rankingowej (wybranych zostało 34 projekty).

Inwestycja będzie sfinansowana w 85% (kosztów kwalifikowanych) ze środków Programu, a w 15% ze środków pochodzących z samorządów (VAT od wydatków kwalifikowanych podlega rozliczeniu przez PKP PLK). Samorządy mają pokryć, o ile się pojawią, wydatki niekwalifikowane (brutto).

Szacuje się łączną kwotę wydatków kwalifikowanych na 475 076 927,60 zł netto, z czego 71 261 539,14 zł (15%) pokrywa Województwo Śląskie jako Lider. Kwota 71 261 539,14 zł zostanie sfinansowana przez Partnerów w częściach: Województwo Śląskie 40% (28 504 615,66 zł), Jastrzębie-Zdrój 25%, Pawłowice 10%, Żory 17,5%, Czerwionka-Leszczyny 7,5%. JST na realizację tego przedsięwzięcia przekażą środki Liderowi celem dokonania zbiorczej płatności PKP PLK.

Przedsięwzięcie pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" z okresem realizacji w latach 2023-2028, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 475 076 928 zł i limitem zobowiązań: 71 264 000 zł.

Zakres projektu przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (po historycznym śladzie linii kolejowej nr 159) obejmuje:

•           długość ok. 35 km, w tym ok. 20,6 km nowych linii kolejowych,

•           budowa fragmentu nowej linii oraz odbudowa części linii 159 na terenie Jastrzębia-Zdroju

•           rewitalizacja istniejącego fragmentu linii kolejowej 159 pomiędzy Jastrzębiem-Zdrój i Żorami,

•           odbudowa fragmentu linii 159 pomiędzy Żorami i Orzeszem,

•           budowa 10 nowych punktów obsługi podróżnych,

•           prognozowany czas przejazdu na odcinku Jastrzębie-Zdrój – Katowice: 74 minuty,

•           oferta przewozowa na trasie Jastrzębie-Zdrój – Żory – Katowice: 12 par pociągów na dobę.

IMG 20221109 132246

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.4µg/m3 PM2.5: 7.8µg/m3