Tychy: Szkoły ruszają 1 czerwca

Mid 20330009

Redakcja

29 maja 2020

W poniedziałek 1 czerwca w Tychach zostaną uruchomione klasy I-III w szkołach podstawowych, oferując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach. Będą odbywały się także konsultacje dla pozostałych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i zajęcia rewalidacyjne.

W poniedziałek zostanie otwartych 20 szkół podstawowych w Tychach. Do dwóch placówek – SP nr 5 oraz SP nr 12 w ZSS nr 8 nie zgłoszono żadnych dzieci.

W sumie do udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III ma wziąć udział 169 zgłoszonych przez rodziców uczniów. Ilu ostatecznie przyprowadzi swoje dzieci do placówek w Tychach, okaże się w najbliższy poniedziałek. Tydzień temu, pierwszego dnia po otwarciu przedszkoli, w zajęciach uczestniczyło 235 z 351 zgłoszonych dzieci.

Do udziału w konsultacjach dla uczniów klas VIII zgłosiło się 203 dzieci w 17 tyskich podstawówkach, a w konsultacjach dla uczniów klas IV-VII – 151 w 14 szkołach. Liczba uczniów zgłoszonych na zajęcia rewalidacyjne realizowane w szkole wynosi 51.

W szkołach ponadpodstawowych są ustalone harmonogramy konsultacji, ale uczniowie mogą zgłaszać się na bieżąco w razie potrzeby przed wyznaczonym terminem konsultacji. Do tej pory chęć udziału w zajęciach zgłosiło w sumie 578 uczniów w 8 szkołach – najwięcej w I LO. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 16.1µg/m3