Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu w Katowicach. Pojawią się przejścia sugerowane

Nowa organizacja ruchu w katowicach

Redakcja

12 października, 2023

Ruch jednokierunkowy na części katowickich ulic, miejsca wyłącznie dla mieszkańców strefy, a także przejścia sugerowane. Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu w mieście.

Od ponad 2 miesięcy trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu i dostosowywanie miejsc postojowych do obowiązujących przepisów i zaleceń policji. Około 16 października pierwsze prace rozpoczną się na terenie dzielnicy Koszutki. 

Zmiany w organizacji ruchu przy przejściach i skrzyżowaniach

Łącznie zdemontowanych zostanie ponad 1700 dotychczasowych znaków pionowych i pojawią się 3332 nowe. Prace obejmą też oznakowanie poziome. Wykonawca usunie 8 tys. metrów kwadratowych dotychczasowych symboli i naniesie na ulice prawie 11 300 metrów kwadratowych nowego oznakowania.

Zgodnie z opinią policji do nowej organizacji ruchu w centrum Katowic wszystkie miejsca w zatokach na 10 m przed i za przejściami i skrzyżowaniami muszą zostać zablokowane. Ma to zastosowanie nawet w strefach Tempo 30, wprowadzonych dla uspokojenia ruchu. Z podobnymi procesami, w różnej skali, mamy do czynienia w innych miastach Polski, np. w Warszawie, Krakowie czy pobliskich Gliwicach.

Miasto stara się różnymi rozwiązaniami ograniczyć liczbę usuwanych miejsc parkingowych.

Ruch jednokierunkowy na ulicach południowej części Śródmieścia

Jednym z nich jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości lub fragmentach niektórych ulic południowego Śródmieścia Katowic: Drzymały, Kilińskiego, Stalmacha, Głowackiego, Jordana i PCK. Zmiany te zostały wprowadzone przy akceptacji mieszkańców lub na ich wniosek, w celu utrzymania możliwości postoju maksymalnej liczby samochodów po dostosowaniu infrastruktury drogowej do zaleceń policji (wyeliminowanie miejsc parkingowych na 10 m przed i za skrzyżowaniami oraz przejściami dla pieszych).

W wielu przypadkach – np. na ul. PCK, Drzymały, Jordana, Rymera, Różanej – jedna z krawędzi ulicy zostanie oznaczona znakiem zakazu postoju B-35 z wyłączeniem posiadaczy parkingowej karty mieszkańca, co da możliwość postoju samochodów tylko mieszkańcom strefy płatnego parkowania.

W Katowicach pojawią się także przejścia sugerowane

Przejście sugerowane to stosunkowo nowe rozwiązanie w Prawie o ruchu drogowym, które obowiązuje od ubiegłego roku. Przepisy opisują je jako „nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych". Pieszy w takim miejscu może zgodnie z przepisami przekroczyć jezdnię, ale nie jest objęty tymi przywilejami, które obowiązują w przypadku tradycyjnych przejść. Oznacza to, że nie ma pierwszeństwa i musi go ustąpić przejeżdżającym pojazdom.

Według zaleceń katowickiej policji przejściom sugerowanym w miejscach dotychczasowych przejść musi towarzyszyć infrastruktura spowalniająca ruch pojazdów (np. wyniesienie jezdni), natomiast na włączeniach z ulic podporządkowanych do tych z pierwszeństwem przejazdu wystarczy oznaczenie tablicą informacyjną.    Przejścia sugerowane będą dodatkowo oznaczone widocznym dla samochodów znakiem z napisem „Uwaga Piesi”, natomiast na chodniku przed przejściem będzie umieszczony napis „Uwaga pojazd”.

Bilans miejsc postojowych na obszarze przyszłej strefy płatnego parkowania – ponad 1000 nowych miejsc tylko dla mieszkańców.

Dostosowanie ulic do wytycznych policji oraz zmiany wprowadzone przez miasto wpływają na liczbę miejsc parkingowych w obu strefach płatnego parkowania. Zgodnie z wyliczeniami dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania procent utraconych miejsc parkingowych ogółem to około 7,5%, przy czym procent utraconych miejsc ogólnodostępnych to około 13%. Liczba dotychczasowych miejsc parkingowych wynosiła 2526, w tym 121 miejsc dla niepełnosprawnych. Liczba miejsc projektowanych to docelowo 2337, w tym 112, licząc odcinki przeznaczone dla mieszkańców strefy i 125 dla niepełnosprawnych.

W nowej Strefie Płatnego Parkowania (Strefa B) procent utraconych miejsc parkingowych ogółem to ok. 9,5%, a procent straty miejsc ogólnodostępnych to ponad 23%. Liczba dotychczasowych miejsc parkingowych na terenie strefy płatnego parkowania wynosiła 7161, a liczba projektowanych docelowo to 6475. W ramach strefy B udało się wygospodarować na odcinkach przeznaczonych tylko dla mieszkańców strefy 954 miejsca, a 223 miejsca będą przeznaczone dla niepełnosprawnych.

powiązane artykuły:

Katowice rozwijają infrastrukturę rowerową Droga rowerowa wzdłuż ulicy Gospodarczej fot S Rybok
Lokalne 10 października, 2023

Katowice przygotowują się do budowy pierwszej velostrady w mieście, która połączy

MZ Ui M Katowice
Lokalne 10 października, 2023

W czwartek, 12 października, rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na ulicy Damrota. Roboty zw

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.7µg/m3 PM2.5: 25.5µg/m3