Trwa rozbudowa DK94

Ea72c01d 88fb 4604 90ff e2385df31992

Redakcja

13 sierpnia 2023

Trwają prace na 12-kilometrowym odcinku DK94 Pyskowice - Zabrze. Od 2 miesięcy wyłączony z ruchu jest ok. 5-kilometrowy odcinek Pyskowice - Boniowice.

Sfrezowano około 46 proc. nawierzchni grubości 3-30 cm, zdjęto niemal 50 proc. humusu. Ponadto wybudowano most tymczasowy nad ciekiem Sroczka w Karchowicach. Wysłużony obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy most.

- Zlikwidowano pięć z dziewięciu kolizji elektroenergetycznych z liniami kablowymi oraz napowietrznymi. Zaawansowanie rzeczowe przebudowy sieci wodociągowych dla ośmiu z 11 odcinków wynosi blisko 95 proc. Przebudowano niemal 50 proc. sieci teletechnicznej kolidującej uprzednio z przebudowywaną drogą - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Blisko 12 km obejmie rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice - gr. Zabrza. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość podpisanej w dniu 31 marca 2023 r. umowy to ponad 163 mln zł.

Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany koniec inwestycji to IV kwartał 2024 roku. 

W sumie przebudowanych będzie 28 skrzyżowań. Wybudowane zostaną dodatkowe pasy dla bezkolizyjnych skrętów. Powstaną chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nośność drogi zostanie dostosowana do 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną m.in. oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa. Powstaną też dwa miejsca do kontroli pojazdów.

fot. GDDKiA

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.9µg/m3