Trwa realizacja projektów wspartych przez Urząd Marszałkowski

101834

Redakcja

28 października 2020

Trwa realizacja zdań, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”. Obecnie zostały rozliczone cztery zadania zrealizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu.

Jest to remont infrastruktury parkingowej wraz z modernizacją terenów zielonych w Starej Wsi w gminie Wilamowice, budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie w gminie Psary oraz dwa projekty z gminy Żarnowiec dotyczące zakupu ulicznych lamp solarnych dla miejscowości Żarnowiec i Łany Średnie.

Sołectwa otrzymały na ich realizację z budżetu Województwa Śląskiego ponad 91 tys. zł.

Warto przypomnieć, że nabór na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji konkursu marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” trwał od 2 do 22 kwietnia 2020 r.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 118 zadaniom na kwotę łączną prawie 3 mln zł. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszą się zadania polegające na budowie i remoncie placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzeniu i modernizacji centrów rekreacji, doposażeniu świetlic wiejskich i inwestycji związanych z rozwojem turystyki i sportu. Pozyskanie tych środków pozwala sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysłodawcami są często sami mieszkańcy.

 

101835

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.7µg/m3 PM2.5: 7.7µg/m3