Trwa protest w Hucie Pokój!

Strajk w hucie pokoj

Redakcja

3 czerwca 2020

Panie premierze trwa agonia polskiego hutnictwa - taki transparent zawisł na murach budynku Huty Pokój. Związkowcy przystąpili do protestu w związku z brakiem realizacji postulatów porozumienia z zeszłego roku.

Mimo prób dialogu i informowania Organów Państwowych o problemach związanych z realizacją porozumienia oraz pogarszającej się kondycji Huty Pokój S.A. i całej branży hutniczej nie widzimy żadnych działań mających zmienić zaistniałą sytuację - czytamy w oświadczeniu strony związkowej.

Strona społeczna podkreśla, że mimo zapewnień Premiera Mateusza Morawieckiego nie wykonano w stronę pracowników Huty Pokój żadnego ruchu mającego na celu poprawienie sytuacji panującej w zakładzie. 

fot. Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80"

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.6µg/m3 PM2.5: 2.3µg/m3