Trwa nabór do częstochowskiej Straży Miejskiej. Dowiedz się jak zostać strażnikiem

Plakat Nabor2019 350x350

Redakcja

22 września, 2022

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór w konkursie na stanowisko strażnik miejski. Dokumenty można składać do 10 października 2022 roku. Podczas naboru kandydaci będą zdawać m.in. test sprawnościowy.

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór osób, które chciałby pomagać mieszkańcom miasta.

Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Realizacja zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach – to codzienne interwencje strażników miejskich”

czytamy na stronie sm w częstochowie. 

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy (bieg na 60 metrów i na 400 metrów oraz pchnięcie kulą 4 kilogramową) oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Źródło: Straż Miejska w Częstochowie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

4 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.1µg/m3 PM2.5: 10.2µg/m3