Tramwaje Śląskie zerwały umowę z wykonawcą prac w Mysłowicach!

Tramwajek

Redakcja

10 stycznia, 2023

2023 rok Tramwaje Śląskie rozpoczęły od zerwania umowy z konsorcjum firm NDI z Sopotu. Był to generalny wykonawca prac modernizacyjnych infrastruktury tramwajowej w centrum Mysłowic.

Jaki jest powód zerwania umowy? Tramwaje Śląskie informują, że wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm NDI z Sopotu nie poradziło sobie jednak z realizacją zadania.

Całość robót w obu zakresach miała zostać wykonana do 30 września 2022 r. Wykonawca zgłosił obiektywne utrudnienia na terenie placu robót, dlatego termin zakończenia prac został wydłużony do 5 grudnia 2022 roku. Wykonawca miał w sumie 19 miesięcy na realizację zadania. 

Wykonawca miał zatem w sumie niemal 19 miesięcy na wykonanie zadania. Tymczasem po tym okresie, stan realizacji prac szacujemy na około 30%. To zadanie jest elementem projektu dofinansowanego środkami unijnymi i musi zostać zrealizowane oraz rozliczone do końca 2023 roku. W przeciwnym razie stracimy unijne fundusze. Pomimo wielu działań z naszej strony w stosunku do wykonawcy, tempo prac było dalece niewystarczające, dlatego Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy informuje Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Naliczona została generalnemu wykonawcy kara finansowa wynikającą z zapisów umowy. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. wezwała firmę NDI do przystąpienia we wtorek 10 stycznia do inwentaryzacji wykonanych robót. Po wykonaniu wszystkich prac inwentaryzacyjnych i przygotowaniu stosownej dokumentacji ogłoszony zostanie ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac w celu dokończenia realizacji inwestycji.

Inwestycja w Mysłowicach obejmuje przebudowę blisko półtorakilometrowego odcinka linii tramwajowej, która biegnie w jezdni ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców wraz z dobudową drugiego toru oraz pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego i torowiska wydzielonego do mostu nad Przemszą. W sumie to prawie 5 kilometrów toru pojedynczego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Słaba jakość powietrza!

PM10: 75.0µg/m3 PM2.5: 67.3µg/m3