Tauron i Rafako coraz bliżej porozumienia

Elektrownia jaworzno 910 4 a
Kastelik

Szymon Kastelik

22 marca, 2023

Trwający wiele miesięcy konflikt pomiędzy Tauronem a Rafako ma szansę na happy end. Obie strony poinformowały o uzgodnieniu założeń do zawarcia umowy. Sprawa dotyczy bloku 910 MW w Jaworznie, czyli jednej z największych inwestycji energetycznych ostatnich lat. 

Blok 910 MW w Jaworznie to inwestycja za ponad 6 miliardów. Niestety od początku są z nią same problemy. Nie dość, że blok został uruchomiony z opóźnieniem, to od momentu "startu" doszło do wielu awarii. Tauron uważał, że winę ponosi wykonawca, czyli RAFAKO. Spółka z Raciborza była jednak innego zdania - zarzucała spółce energetycznej niewłaściwe korzystanie z bloku (m.in. dostarczanie węgla złej jakości) i nie dopuszczenie do niego specjalistów z RAFAKO.

Konflikt na początku bieżącego roku przeszedł w nowy etap. Obie strony zażądały ponad miliardowego odszkodowania. RAFAKO zagroziło ogłoszeniem upadłości. "Do gry weszli" politycy. Strona rządząca stwierdziła, że to sprawa wewnętrzna obu firm, które muszą dojść do porozumienia. Z drugiej zaś strony do RAFAKO (na zaproszenie związkowców) przyjechał Donald Tusk, który twierdzi, że jego obecność doprowadziła do wznowienia mediacji.

RAFAKO i Tauron - szczegóły ugody

W lutym Tauron i RAFAKO poinformowały o zawieszeniu roszczeń na czas rozmów, które miały zakończyć się na początku marca. Termin został przesunięty. 21 marca obie strony poinformowały o uzgodnieniu warunków ugody. 

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu kilku założeń. RAFAKO musi do 24 kwietnia zawrzeć porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz TAURON Wywarzanie. - Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie do 24 kwietnia 2023 r. uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę. Po zawarciu ugody – na okres przeznaczony na spełnienie warunków zawieszających – gwarancje należytego wykonania kontraktu mają zostać przedłużone co najmniej do 28 kwietnia 2023 r - informuje Tauron. 

Tauron natomiast ma zapłacić 65.087.444,16 zł: 10 mln zł, za wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW; 14 mln zł za pozakontaktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową; płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania których łączna wartość została określona na poziomie 32,5 mln zł i odpowiada faktycznemu zaawansowaniu tych prac.

Jak czytamy w szczegółach ugody przedstawionych przez RAFAKO:

  • Emitent i Spółka Zależna wyrażą zgodę na podjęcie przez ich podwykonawców i dalszych podwykonawców bezpośredniej współpracy z TAURON Wytwarzanie;
  • Wykonawca i Spółka Zależna zostaną zwolnione ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych udzielonych na podstawie Kontraktu;
  • Strony rozwiążą Kontrakt wygaszając wynikające z niego zobowiązania;6. Strony zrzekną się wobec siebie wszystkich wzajemnych roszczeń, ponad roszczenia wynikające z przyszłej ugody, a nadto Emitent i Spółka Zależna zrzekną się roszczeń wobec TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („TAURON PE”), na mocy odrębnego porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną i TAURON PE.

Jak dodają spółki, rozpoczęły się procedury dot. wszystkich przyjętych założeń. Podkreślają jednak, że ugoda nie została jeszcze zapisana, a wszystko zależy od realizacji "obietnic". 

fot. Tauron

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.5µg/m3 PM2.5: 20.7µg/m3