Szpital w Czeladzi przejdzie remont termomodernizacyjny dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

PZZOZ1

Redakcja

1 kwietnia, 2022

NFOŚiGW wsparł ok. 11,4 mln zł dotacji projekt pn. Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Obok poprawy standardu leczenia i opieki nad pacjentami przedsięwzięcie przyczyni się także do poprawy jakości lokalnego powietrza.

Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali 30 marca br. przedstawiciele NFOŚiGW oraz PZZOZ w Czeladzi. Całość kosztu termomodernizacji szpitala wyniesie 12 mln zł. Warto przypomnieć, że czeladzka placówka lecznicza jest własnością Powiatu Będzińskiego.

W ramach przedsięwzięcia, w celu ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku zaplanowano przeprowadzenie szerokiego zakresu prac budowlanych.

Będzie to przede wszystkim ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (ich części podziemnej i nadziemnej), stropów nad pomieszczeniami użytkowymi (na poddaszu nad ostatnią kondygnacją, oraz nad korytarzem komunikacyjnym piwnic). Przewidziano także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizację więźby dachowej, docieplenie dachu, wymianę obróbek blacharskich, montaż orynnowania.  Wewnątrz budynku wymienione zostaną m.in. grzejniki w pomieszczeniach oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (CWU). Zainstalowane zostaną nowe ledowe źródła światła w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych (razem 1650 opraw) z wyłączeniem świateł o specjalnym przeznaczeniu oraz w strefie wejściowej. Nastąpi też wymiana klimatyzatorów.

Co istotne, w ramach projektu zostanie usunięte stare źródło ciepła (kocioł węglowy). Przebudowana kotłownia posłuży do montażu nowego źródła ogrzewania (działającego w kogeneracji).

Beneficjent przewidział także zainstalowanie i uruchomienie systemu zarządzania energią.

Towarzyszące prace budowalne obejmą przebudowę i częściową likwidację tarasów z uwzględnieniem odtworzenia pozostałych, po wykonaniu pełnej iniekcji kondygnacji podziemnych, odgrzybienia i podjęciu drenaży opaskowych.

Ponadto wybudowana zostanie rampa dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku, a także zlikwidowany obecny podjazd dla karetek. Zaplanowano wykonanie nowego, w tym specjalną drogę dojazdową dla pojazdów pogotowia.

 

Źródło: NFOŚiGW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 15.8µg/m3