Startuje 2. edycja gliwickiego programu promującego małą retencję „Mój deszcz”

Gregdgfd

Redakcja

17 lipca, 2022

25 lipca wystartuje 2. edycja gliwickiego programu promującego małą retencję „Mój deszcz”. Podobnie jak przed rokiem będzie można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych i naziemnych (w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych przy swoim domu.

Nowością jest dotacja do 500 zł za wykonanie takich zbiorników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – na działce zabudowanej altaną. Miasto ma do rozdysponowania w tym roku pół miliona zł. Wnioski będą przyjmowane tylko do 12 sierpnia.

Korzyści z łapania deszczówki powinny przekonać każdego. To – przypomnijmy – utrzymanie naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych w naszym otoczeniu, poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Z takiego założenia wyszły władze Gliwic, przygotowując dla mieszkańców program dotacyjny wpisujący się w globalny trend walki ze zmianami klimatycznymi i w założenia Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu.

Kto może się starać o dotację?

Mieszkańcy, działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

Na co?

Na pokrycie maksimum 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiornika podziemnego lub naziemnego o pojemności do 10 m3 (również dekoracyjnego). W przypadku wykonania zbiornika podziemnego z przelewem do odbiorników kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej konieczne są warunki uzyskane od gestora sieci, a do rowu, potoku czy rzeki – uzyskanie zgody wodnoprawnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Miasto zakłada, że w kolejnych latach możliwe będzie udzielenie dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu.

Ile można zyskać?

Maksymalnie 4 tys. zł jednorazowego wsparcia w przypadku mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz maksymalnie 500 zł w przypadku działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych.

Jak składać wniosek?

W formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Interesantów UM (Biuro Podawcze, parter gmachu przy ul. Zwycięstwa 21) lub w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 303) bądź wysyłając pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM.

W formie elektronicznej – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania od 25 lipca na stronie bip.gliwice.eu) wraz z załącznikami na e-mail: gw@um.gliwice.pl.

Do kiedy złożyć wniosek?

Do 12 sierpnia do godz. 15.00.

Kiedy spodziewać się pieniędzy?

Dotacja będzie wypłacana przez miasto po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

Źródło: UM Gliwice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.7µg/m3 PM2.5: 4.4µg/m3