Starganiec będzie modernizowany. Jak zmieni się teren wokół stawu?

W ramach pojawia sie takze nowe elementy malej architektury jak altany piknikowe lawki i lezaki miejskie Fot ZZM

Redakcja

1 czerwca 2022

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie modernizacji terenu wokół stawu Starganiec. To jedna z kilku inwestycji związana z powstaniem nowych parków w Katowicach, których rozpoczęcie zostało zaplanowane na ten rok.

Starganiec to kolejne miejsce, które będziemy rewitalizować. Priorytetem jest powrót do dawnej świetności tego miejsca. Chcemy, żeby ten obszar znów bardzo mocno żył. To miejsce ma być przede wszystkim zielone i służyć rekreacji. W przyszłym roku z tej przestrzeni będą mogli korzystać mieszkańcy”

mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Projekt „Rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec” zakłada pełną modernizację terenu wokół stawu, w tym zagospodarowanie oraz umocnienie plaży wraz z zaadaptowaniem małego stawu na kąpielisko.

W ramach inwestycji zostaną utworzone nowe ścieżki po śladzie istniejących, pojawią się także nowe elementy małej architektury, jak altany piknikowe, ławki i leżaki miejskie. Ponadto teren zostanie wzbogacony o domki dla owadów oraz tablice informacyjne i edukacyjne.

Głównym elementem projektu jest wykonanie pomostu składającego się z dwóch części – stałej i pływającej, która będzie biegła równolegle do ścieżki pieszej. Zupełnie nową atrakcją będzie także boisko do siatkówki plażowej, które powstanie w okolicach małego stawu”

podkreśla dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej, Mieczysław Wołosz.

Dodatkowo w realizacji przewidziano utworzenie strefy małej gastronomii – przygotowane zostanie miejsce dla dwóch foodtrucków. W planach jest także montaż nowego oświetlenia solarnego oraz wymiana nawierzchni istniejącego parkingu przy wejściu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Nie zabraknie także nowych nasadzeń drzew owocowych – jak m.in. jabłonie, śliwki czy wiśnie - krzewów, traw ozdobnych oraz kwiatów.

Wykonawca będzie miał 52 tygodnie od podpisania umowy na realizację inwestycji. Oznacza to, że inwestycja będzie gotowa już w przyszłym roku.

Starganiec - część katowickiej historii

Ośrodek wypoczynkowy Starganiec, znajdujący się na granicy Mikołowa i Katowic, w czasach PRL-u był ośrodkiem wodno-rekreacyjnym Huty Baildon, stworzonym z myślą o jej pracownikach. Obecnie znajduje się we władaniu Lasów Państwowych. Na mocy listu intencyjnego ws. rewitalizacji terenu stawu, podpisanego przez władze Katowic, Mikołowa i Lasów Państwowych, inwestycję powierzono Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach, który obecnie dzierżawi teren na podstawie umowy z LP.

Ośrodek Starganiec, obejmuje łącznie teren o powierzchni ok. 16 ha, skupiony wokół popiaskowego stawu o powierzchni ok. 3 ha, położony jest w centralnej części zespołu leśnego na pograniczu Katowic i Mikołowa i leży w odległości ok. 100 m od ul. Owsianej. Lasy te, mające charakter gospodarczych upraw, są w zarządzie Nadleśnictwa Katowice.  Przez ośrodek przebiega również szlak rowerowy, łączący go z Ligotą w Katowicach oraz ze Śmiłowicką Retą w Mikołowie. Ten szlak jest także wykorzystywany jako trasa przejażdżek konnych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.8µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3