Śląski biznesmen zatrzymany przez CBA. Wręczył łapówkę dyrektorowi placówki medycznej

Handcuff g764413ea5 1920

Redakcja

26 października, 2023

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na gorącym uczynku śląskiego biznesmen z branży budowlanej. Mężczyzna wręczył łapówkę dyrektorowi placówki medycznej. 

Zatrzymany to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze usług budowlanych na Śląsku. Biznesmen wręczył dyrektorowi jednej z publicznych placówek medycznych korzyść majątkową w gotówce o wartości 50 000,00 zł oraz złożył obietnicę wręczenia kolejnej łapówki. W placówce prowadził pracę remontowo - budowlane. 

-Wręczone przez przedsiębiorcę środki finansowe miały zapewnić przychylność dyrektora placówki opieki zdrowotnej i traktowanie firmy na preferencyjnych warunkach poprzez zawieranie kolejnych zleceń i kontraktów na usługi budowlane - relacjonuje CBA. 

Mężczyzna został zatrzymany chwilę po wręczeniu łapówki. CBA przekazało materiał dowodowy do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. 

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut czynnej korupcji tj. przestępstwa z art. 229 § 1 k.k. i wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach z wnioskiem o zastosowanie wobec osoby podejrzanej środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 40 dni. Prokurator złożył zażalenie w sprawie zastosowanego okresu tymczasowego aresztu.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 27.6µg/m3 PM2.5: 22.8µg/m3