Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie cieszyńskim

Man 5806012 1920

Redakcja

8 sierpnia, 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Osoby uprawnione

Od 1 stycznia 2019 r., po nowelizacji ustawy, z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług prawniczych oraz złoży stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy. 

Wcześniejsza rejestracja

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (33) 4777 239 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 bądź elektronicznie -

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zakres pomocy

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego
 • prawa dewizowego,
 • prawa handlowego.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Wyraź opinię

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wo@powiat.cieszyn.pl lub
 • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn)

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta Cieszyński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

W przypadku stwierdzenia przez prawnika udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej, iż przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas oferta danej jednostki nieodpłatnego poradnictwa może zostać przekazana osobie uprawnionej.

Aktualny plik listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa można pobraćLokalizacja punktów

Adresy punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z godzinami ich otwarcia:

 

GMINA WISŁA

Pl. B. Hoffa 3 lokal 6

budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

wtorek 800 – 1600

środa 800 – 1200

piątek 800 – 1600

GMINA GOLESZÓW

ul. Cieszyńska 29 lokal 22

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

poniedziałek 900 – 1400

piątek 900 – 1400

GMINA BRENNA
Górki Małe, ul. Zalesie 3

budynek Ośrodka Zdrowia

środa 1000 – 1500

piątek 900 – 1400

GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78

budynek Urzędu Gminy

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 1230 – 1630

środa 1100 – 1500

czwartek 800 – 1200

piątek 800 – 1200

GMINA HAŻLACH

Hażlach ul. Główna 57

budynek Urzędu Gminy

poniedziałek 1530 – 1930

wtorek 1530 – 1930

czwartek 1530 – 1930

Pogwizdów ul. Katowicka 5

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

środa 1400 – 1800

piątek 1400 – 1800

GMINA SKOCZÓW

ul. Mickiewicza 9 lokal 3

budynek Miejskiego Centrum Kultury
oraz Biblioteki Publicznej

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1200 – 1600

czwartek 800 – 1200

piątek 800 –1200

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

poniedziałek 800 – 1200

wtorek 800 – 1200

środa 1400 – 1800

czwartek 800 – 1200

piątek 1300 – 1700

CIESZYN

ul. Bielska 4

budynek Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wejście A3

Szpitala Śląskiego

 

poniedziałek 1500 – 1900

wtorek 1500 – 1900

środa 1500 – 1900

czwartek 1500 – 1900

piątek 800 – 1200

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w szczególności e-mail, telefon), bądź poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Organizacyjny, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 77 239 bądź na stronach internetowych.

 

źródło: KMP Cieszyn

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.0µg/m3 PM2.5: 10.1µg/m3