Sejm przyjął ustawę o dopłacie do węgla

Coal ge56d38b11 1920

Redakcja

23 czerwca, 2022

14 czerwca Rada Ministrów zaproponowała ustawę dot. gwarancji ceny węgla na polskim rynku. Dzisiaj, 23 czerwca Sejm przyjął projekt ustawy.

- Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych 3 mld zł - informował rząd.

Dzisiaj projekt został przyjęty przez Sejm. Za głosowało 298 posłów, 15 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu.

Program zakłada, że firmy sprzedające węgiel otrzymają rekompensatę, która wyrówna ich stratę. Nie będą jednak mogły sprzedać węgla powyżej ustalonej przez rząd ceny. Najpierw maksymalną wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego ustalono na poziomie 750 zł brutto. Podczas prac nad projektem zwiększono poziom do kwoty nie wyższej niż 1073,13 gr brutto za tonę węgla dla jednego gospodarstwa domowego.

Rekompensata dla przedsiębiorców wypłacana będzie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W 2022 r. maksymalna ilość zakupionego węgla po konkurencyjnej cenie będzie mogła wynieść 3 tony. Surowiec musi zostać wykorzystany na potrzeby własne.

Projekt trafi teraz do Senatu. Ustawa najszybciej wejdzie w życie na przełomie lipca i sierpnia.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3