Rybnik: Powstało 15 nowych hotspotów

Wifi

Redakcja

28 października, 2022

W Rybniku powstało 15 nowych hotspotów, z których mogą korzystać przede wszystkim pensjonariusze Miejskiego Domu Opieki Społecznej, co w obecnej sytuacji polepszy i ułatwi kontakt seniorów z ich rodzinami.

WIFI4EU to hotspoty dla senioró. 

Rybnik pozyskał bon wartości 15 tys. EUR w ramach inicjatywy WiFi4EU, dzięki czemu w mieście pojawiły się nowe miejsca z darmowym dostępem do Internetu.

Inicjatywa  WiFi4EU  ma na celu zapewnienie bezpłatnej publicznej łączności Wi-Fi obywatelom i sieciom odwiedzającym społeczności w całej UE. Seniorzy z takich hotspotów mogą przede wszystkim korzystać w Miejskim Domu Opieki Społecznej.

Kolejne punkty zlokalizowane są przy kompleksie "Juliusz", Industrialnym Centrum Kultury, tężni solankowej, torze rolkowym i centrum przesiadkowym w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, na dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych oraz na stadionie MOSiR.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.9µg/m3 PM2.5: 15.5µg/m3