Rybnik otrzyma 65 mln złotych na dokończenie budowy Drogi Regionalnej Racibórz–Pszczyna

Ijuyijhgf

Redakcja

31 maja, 2022

65 mln złotych dofinansowania na dokończenie budowy Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna. Rybnik otrzyma pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dziś dowiedzieliśmy się o kolejnych 65 mln zł dofinansowania do naszej inwestycji, która w znaczący sposób zmieni komunikację na terenie całego Subregionu Zachodniego i Krainy Górnej Odry! Z tej inwestycji skorzysta nie tylko Rybnik, ale powiat i okoliczne gminy. Jesteśmy gotowi po względem projektowym, mamy uzgodnienia środowiskowe i zrealizowane wykupy nieruchomości na planowanym odcinku drogi”

informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W budżecie Miasto Rybnik zabezpieczyło na ten cel 100 mln zł wkładu własnego, 100 mln zł Rybnik otrzymał  w ramach  dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Mam nadzieję, że środki, które dziś otrzymaliśmy, pozwolą na zrównoważony rozwój miasta i zwolnienie wkładu własnego na inne cele.  Dziś jednak za wcześnie, by mówić o konkretach, jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu na tę inwestycję”

dodaje Kuczera.

Ważniejsze informacje o projekcie:

  • okres realizacji: 2022-2024
  • długość odcinka: 4,12 km
  • zakres projektu: budowa drogi na odcinku od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Sportowej –  dwujezdniowa droga o dwóch pasach ruchu wyposażona w infrastrukturę techniczną (odwodnienie, oświetlenie),
  • ilość węzłów bezkolizyjnych: 1 (z ul. Grota Roweckiego)
  • ilość skrzyżowań: 1 (połączenie z ulicą Sportową)
  • 4 wiadukty drogowe oraz 5 przepustów dla zwierząt,
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz cieków wodnych,
  • budowa zbiorników retencyjnych,
  • budowa ekranów akustycznych.

Źródło: UM Rybnik

Redfgt654ews

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3