Rybnik: 7 mln zł dotacji na remont familoka

Csm familok Przemyslowa 23a Fot UM 1 b9c2837a32

Redakcja

1 września 2021

Rybnik otrzymał przeszło 7 mln zł finansowego wsparcia na przebudowę i remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 23A, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Pieniądze pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Całkowite koszty planowanej inwestycji wynoszą 8 780 452,26 zł, zaś wsparcie udzielone z Funduszu Dopłat to 7 024 361,80 zł (co stanowi 80 proc. kosztów inwestycji).

W wyniku realizacji inwestycji w budynku przy ul. Przemysłowej 23A powstanie 10 mieszkań komunalnych (o powierzchni od 50 do 70 m kw.), które uzupełnią zasób mieszkaniowy Miasta Rybnika

 

Kompleksowy remont budynku obejmie m.in. czyszczenie, naprawę oraz impregnację elewacji, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę ścian szczytowych, odbudowę dachu. Wykonany zostanie remont piwnic, poddasza i klatek schodowych. Wzmacniana będzie konstrukcja budynku, stropy piwnicy i poddasza. Ponadto w familoku zainstalowana zostanie gazowa pompa ciepła. W ramach prac wykonane będą instalacje: gazowa, elektryczna, fotowoltaiczna, odgromowa i ostrzegawcza – pożarowa. Prowadzące do budynku schody zewnętrzne zostaną przebudowane.  Wewnątrz (podobnie jak w przypadku wyremontowanej już kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 13) zamontowane zostaną moduły mieszkaniowe.

Warto dodać, że budynek przy ul. Przemysłowej 23A wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. Miasto uzyskało zgodę  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie tam wszelkich prac remontowych.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków na ulicy Przemysłowej zostało dofinansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.0µg/m3 PM2.5: 3.6µg/m3