Rybniccy urzędnicy przesiadają się na rowery. Kolejna odsłona akcji "Ciś na kole jak urzędnik"

Bfgvcdsz

Redakcja

26 maja, 2022

Od 27 maja, w każdy piątek rybniccy urzędnicy ponownie będą zachęcać mieszkańców miasta do dojazdu do pracy rowerem, samemu korzystając z tej formy transportu.

Wzorem ubiegłego roku, pracownicy magistratu i innych miejskich jednostek budżetowych w Rybniku będą w ten sposób dawać przykład mieszkańcom, pokazując, że rower jest lepszą, zdrowszą, tańszą i przyjemniejszą formą dojazdu do pracy.

Rower jest bardzo ważnym środkiem transportu w Urzędzie Miasta Rybnika nie od dziś – już teraz pracownicy rybnickiego magistratu korzystają z jednośladów nie tylko w dojazdach do pracy, ale także podczas pracy, przemieszczając się po mieście w celach służbowych. To przede wszystkim szybki i efektywny środek transportu, szczególnie dla tych, którzy pracują (wykonują swoje obowiązki) w terenie, poruszając się po mieście. Wielu pracowników Urzędu Miasta, na czele z Prezydentem, korzysta z roweru jako codziennego środka transportu.

Kampania ma na celu przede wszystkim promocję roweru jako środka codziennego i całorocznego transportu, ale jest także ważnym elementem zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców oraz zwrócenia uwagi na potrzebę dbałości o środowisko.  

Najważniejszym celem akcji jest włączenie pracowników magistratu i innych miejskich jednostek budżetowych w aktywne promowanie dojazdów do pracy rowerem. Poprzez akcję pokazujemy również, że pracownicy magistratu są nie tylko odpowiedzialni za wprowadzanie zmian w mieście, ale korzystając z nich sami stają się częścią większej zmiany”

przekonuje Łukasz Karbowiński, rybnicki Oficer Rowerowy.

Akcja ma także wymiar praktyczny – pokazuje, że nie tylko urzędnicy mogą w łatwy sposób dotrzeć do urzędów rowerem, lecz także mieszkańcy, którzy przyjeżdżają tam załatwić swoje sprawy.

Chcemy także pokazać, że rower jest najszybszym i najbardziej efektywnym środkiem transportu w naszym mieście. Podczas akcji obserwujemy także zainteresowanie i w miarę potrzeb uzupełniamy stojaki rowerowe przy urzędach, które będą służyć nie tylko urzędnikom, ale i interesantom”

dodaje Łukasz Karbowiński.

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3