Rusza przebudowa ważnej ulicy we Frydku za kilkanaście milionów złotych

IMG 9983

Redakcja

7 stycznia, 2023

W środę 4 stycznia samorządowcy i przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie przekazali plac budowy wykonawcy - firmie Drogród z Ćwiklic. Dzięki temu rozpocznie się pierwszy etap dużego zadania obejmującego rozbudowę dróg w Miedźnej i Frydku.

W pierwszym etapie ul. Miodowa we Frydku zostanie rozbudowana na 2,5-kilometrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną. Zakres prac jest szeroki. Roboty będą polegać na przebudowie jezdni o szerokości 5,5 m, budowie i rozbudowie oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowie chodnika dla pieszych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz pozostałe roboty towarzyszące.

- Efektem tej inwestycji będzie znaczna poprawa płynności ruchu drogowego na ważnym szlaku komunikacyjnym w południowo-wschodniej części powiatu pszczyńskiego. Znaczącej poprawie ulegnie bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich użytkowników ruchu drogowego - mówi starosta Barbara Bandoła

Powodem przebudowy jest gęsta zabudowa jednorodzinna. Podczas konsultacji z mieszkańcami rozbudowa drogi i budowa bezpiecznego ciągu pieszego była priorytetem dla lokalnej społeczności.

Na etap I inwestycji Powiat Pszczyński pozyskał 11,4 mln zł dofinansowania w ramach funduszu „Polski Ład”. Najtańsza kwota złożona w przetargu wyniosła 14 mln 881 tys. zł. Wkład własny pokryją wspólnie Powiat Pszczyński i Gmina Miedźna.

Prace ruszą jeszcze w styczniu od przygotowania terenu pod inwestycję. - Zaraz po feriach odbędzie się spotkanie dla mieszkańców z wykonawcą, podczas którego zostaną przekazane najważniejsze ustalenia związane z przebudową - mówi wójt Gminy Miedźna, Jan Słoninka.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

II etap zadania zakłada rozbudowę dalszego odcinka ul. Miodowej oraz ulicy Wiejskiej w Miedźnej aż do skrzyżowania z ul. Bieruńską. Aby dalsza inwestycja mogła być realizowana, niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

fot. Starostwo Pszczyńskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.4µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3