Rudzkie organizacje nie mają pieniędzy na działanie

2 persons holding their hands 233223

Redakcja

10 stycznia 2020

Problemy finansowe Rudy Śląskiej odbijają się nie tylko na sporcie, ale również na organizacjach pozarządowych. Dla nich też nie przewidziano większych środków finansowych. Efektem jest brak możliwości realizacji projektów.

O swoich problemach na profilu społecznościowym opowiada rudzka fundacja Aktywni My. Jej przedstawiciele z przykrością informują, ze z powodu braku źródeł finansowania nie są w stanie zrealizować kilku ważnych projektów.

Sami zaproponowaliśmy spotkanie, próbując podjąć dialog i próbę znalezienia rozwiązania z trudnej sytuacji, ale niestety za każdym razem słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy na zadania fakultatywne, że nie ma pieniędzy dla seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla świetlic, dla krwiodawstwa itp. – piszą na swoim profilu

Rozwiązaniem byłoby znalezienie sponsorów, ale w Rudzie Śląskiej działają aż 42 organizacje z podobnym problemem. Jak informuje fundacja Aktywni My próbowano znaleźć finansowanie, ale nie jest to wcale łatwe

Pomyślcie, że każda z 42 organizacji tylko z naszego miasta, będzie się ubiegać o te same środki, prosić o wsparcie tych samych sponsorów”

dodaje fundacja aktywni my

Fundacja Aktywni My musi zrezygnować z realizacji kilku projektów.

W najbliższym czasie na pewno nie będziemy realizować następujących projektów:

- Dzwonię i jadę (bezpłatne usługi transportowe na terenie miasta Ruda Śląska)
- Bezpłatny Punkt Porad Obywatelskich.
- Punkt Pomocy Rzeczowej (w pewnej części).
- Warsztaty i zajęcia dla seniorów.

Rok 2020 będzie ciężki dla organizacji pozarządowych w Rudzie Śląskiej. Rafał Wypior, prezes stowarzyszenia Lepsze Kochłowice, Lepsza Ruda Śląska a równocześnie radny dodaje:

Żadne miasto nie ścięło do zera finansowania NGO, bo dobrze wiemy, że organizacje te działają w słusznym celu - działają dla mieszkańców.”

mówi rafał wypior, prezes stowarzyszenia lepsze kochłowice, lepsza ruda śląska

W budżecie miasta zabezpieczono 250 tys. złotych. Jednak jak informują organizacje - jest to kropla w morzu potrzeb.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.7µg/m3 PM2.5: 3.3µg/m3